ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สับ-, *สับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับ(v) chop, See also: cut, slit open, break open, mince, hash, Example: พ่อครัวสับผักให้ละเอียดก่อนเอาลงไปต้มรวมกับกระดูกหมู, Thai Definition: เอาของมีคมเช่นมีดหรือขวานฟันลงไปโดยแรงหรือซอยถี่ๆ
สับสน(v) jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai Definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับไก(v) pull the trigger, Example: ผู้ร้ายเตรียมสับไกเพื่อสังหารตัวประกัน, Thai Definition: เหนี่ยวไกปืน, Notes: (ปาก)
สับตัว(v) change roles, Syn. สลับตัว
สับราง(v) shunt, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่สับรางไม่ทัน, Thai Definition: เปลี่ยนทางหลีกของรถไฟ
สับราง(v) arrange one's time so that competing suitors do not meet, Syn. สับหลีก, Example: พี่ชายเธอสับรางบ่อยๆ อย่างนี้ ระวังจะเจอดีเข้าสักวัน, Thai Definition: สร้างสถานการณ์เพื่อไม่ให้ผู้มาหาตนพบกับอีกคนหนึ่ง
สับไพ่(v) shuffle the cards, Example: คุณสับไพ่แล้วหรือ
สับปลับ(adj) unreliable, See also: deceitful, deceptive, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. ซื่อ, ตรง, จริงใจ, Example: เขาเป็นคนสับปลับเชื่อถือไม่ค่อยได้, Thai Definition: ที่พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
สับปลับ(v) deceive, See also: oscillate, vacillate, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ, Example: เขาสับปลับได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง, Thai Definition: พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้
สับปะรด(n) pineapple, Example: ผลไม้บางสายพันธุ์เชื่อว่านำมาจากเกาะชวา เช่น สับปะรดและส้มโอพันธุ์ปัตตาเวีย, Count Unit: ลูก, ผล, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ananas comosus Merr. ในวงศ์ Bromeliaceae ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็นกาบยาวให้ใยใช้ทำสิ่งทอ ขอบใบมีหนาม ผลมีตาโดยรอบ กินได้ รสเปรี้ยวๆ หวานๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สับก. เอาของมีคมเช่นมีดหรือขวานฟันลงไปโดยแรงหรือซอยถี่ ๆ เช่น สับกระดูกหมู สับมะละกอ, กิริยาที่เอาสิ่งมีปลายงอนหรือปลายแหลมเจาะลงไป เช่น เอาขอสับช้าง, เอาสิ่งที่เป็นขอเกี่ยวเข้าไว้ เช่น สับขอหน้าต่าง, โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สับด้วยสันมือ ถูกโขกถูกสับ
สับทำเชือกให้เข้าเกลียวตั้งแต่ ๓ เกลียวขึ้นไปให้เขม็งแน่น เรียกว่า สับเชือก
สับเปลี่ยนแทนที่กัน เช่น วางของสับที่ ใส่รองเท้าสับข้าง เต้นรำสับคู่ สับตัวจำเลย.
สับว. สรรพ.
สับว. ถ้วน, พอดี, เช่น ห้าสองหนเป็นสิบสับ (มูลบทบรรพกิจ).
สับนกว. เรียกแกงเผ็ดชนิดหนึ่ง ใช้ปลาตัวเล็ก ๆ สับละเอียดทั้งเนื้อและก้างว่า แกงสับนก.
สับปลับว. กลับกลอกเชื่อไม่ได้ (มักใช้แก่กริยาพูด) เช่น พูดสับปลับ เขาเป็นคนสับปลับ, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ สับปลี้ เป็น สับปลี้สับปลับ หรือ สับปลับสับปลี้.
สับปลี้ก. พูดกลับกลอกเชื่อไม่ได้ มักใช้ประกอบกับคำ สับปลับ เป็น สับปลี้สับปลับ หรือ สับปลับสับปลี้.
สับปะขาวดู ชีปะขาว ๒ (๑).
สับปะรดน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ananas comosus (L.) Merr. ในวงศ์ Bromeliaceae ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็นกาบยาวให้ใยใช้ทำสิ่งทอ ขอบใบมีหนาม ผลมีตาโดยรอบ กินได้ รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swapสับค่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swapสับค่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interchangeสับเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canned pineappleสับปะรดกระป๋อง [TU Subject Heading]
Pineappleสับปะรด [TU Subject Heading]
Apprehensionสับสน, ความหวาดหวั่น [การแพทย์]
Co-Substrateสับสเตรทร่วม [การแพทย์]
Confuseสับสน [การแพทย์]
Confusion, Roleสับสนในบทบาทของตนเอง,ความสับสนในบทบาทของตนเอง [การแพทย์]
Confusional Statesสับสน [การแพทย์]
Diffuseสับสน [การแพทย์]
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]
subsetสับเซต, เซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สับ[sap] (v) EN: chop ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack  FR: hacher ; émincer
สับ[sap] (v) EN: stick ; hook
สับ[sap] (v) EN: exchange ; change ; shuffle ; switch
สับที่[sap thī] (v, exp) FR: transposer ; déplacer
สับปลับ[sapplap] (adj) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle  FR: inconstant ; volage
สับปะรด[sapparot] (n) EN: pineapple  FR: ananas [m]
สับปะรดกระป๋อง[sapparot krapǿng] (n, exp) EN: canned pineapple  FR: conserve d'ananas [f] ; ananas en conserve [mpl]
สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม[sapparot banju phātchana atlom] (n, exp) EN: pineapples in airtight containers
สับปะรดสด[sapparot sot] (n, exp) EN: fresh pineapple  FR: ananas frais [m]
สับปะรดแช่เย็น[sapparot chaēyen] (n, exp) EN: frozen pineapples

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., See also: hotch pot, hodge podge, Syn. hotchpotch
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ax(vt) ฟันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. axe
axe(vt) ฟันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. ax
befuddled(adj) สับสน, See also: มึนงง
chop(vt) สับ, See also: หั่นเป็นชิ้นๆ, ตัดเป็นชิ้น, Syn. dice, cut up
confuse(vt) สับสน, Syn. confound, puzzle
commute for(phrv) แลกเปลี่ยนเพื่อ, See also: สับเปลี่ยน
confuse about(phrv) สับสนเกี่ยวกับ, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, งงในเรื่อง
disorderly(adj) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, Syn. mixed up, disarranged out of order, Ant. orderly, arranged
distraught(adj) ว้าวุ่นใจ, See also: สับสน, กระวนกระวาย, Syn. unhappy, restless
hack at(phrv) สับ, See also: เฉือน, ตัด, ฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
ananas(อะนา' นัส) n. สับปะรด
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion, Ant. order
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
chop(vt) สับ,ผ่า,ฟัน,ถาง,ตัด
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
all over the placeสับสน (confused)
菠萝(n) สับปะรด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
入れ代わる[いれかわる, irekawaru] สับเปลี่ยน,สลับกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
刻む[きざむ, kizamu] TH: สับ  EN: to mince
置き換える[おきかえる, okikaeru] TH: สับเปลี่ยนแทนที่  EN: to replace
置き換える[おきかえる, okikaeru] TH: สับตำแหน่ง  EN: to change the position of
切り替える[きりかえる, kirikaeru] TH: สับเปลี่ยน  EN: to change

German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
verwirrt(adj) ที่สับสน เช่น Ich bin verwirrt. ฉันรู้สึกสับสน, See also: durcheinander
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top