ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สันติ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สันติ-, *สันติ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลPublic Security Police Commander

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันติ(n) peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติภาพ, Ant. ความวุ่นวาย, ความโกลาหล
สันติ(n) peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
สันติบาล(n) public security officer, Syn. ตำรวจสันติบาล, Example: ขณะนี้สันติบาลกำลังติดตามสืบสวนเกี่ยวกับการจ้างฆ่าผู้ว่าฯ อย่างเร่งด่วน, Thai Definition: ตำรวจหน่วยหนึ่งมีหน้าที่พิเศษเกี่ยวกับการสืบความลับทางการเมืองหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สันติภาพ(n) peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติ
สันติภาพ(n) peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข(n) calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
สันติวิธี(n) peaceful means, See also: peaceful way, Example: รัฐบาลควรหาทางออกด้วยสันติวิธี, Thai Definition: วิธีที่ไม่ต้องใช้กำลัง
สันติวิธี(n) peaceful means, See also: peaceful way, Example: รัฐบาลควรหาทางออกด้วยสันติวิธี, Thai Definition: วิธีที่ไม่ต้องใช้กำลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สันติน. ความสงบ เช่น อยู่ร่วมกันโดยสันติ.
สันติกะน. สำนัก, ที่ใกล้.
สันติบาลน. ผู้รักษาความสงบ.
สันติภาพน. ความสงบ เช่น โลกต้องการสันติภาพ จงร่วมมือกันรักษาสันติภาพของโลก.
สันติวิธีน. วิธีที่จะก่อให้เกิดความสงบ เช่น เจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี.
สันติสุขน. ความสุขที่เกิดจากความสงบ เช่น รัฐบาลบริหารประเทศเพื่อสันติสุขของประชาชน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pacifismสันตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace, armedสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยเตรียมรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pacifismสันตินิยม [TU Subject Heading]
Peaceสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace (Philosophy)สันติภาพ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันติ[santi] (n) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติ[santi] (adj) EN: peaceful ; calm ; quiet  FR: paisible ; calme
สันตินิยม[santiniyom] (n) EN: pacifism   FR: pacifisme [m]
สันติบาล[santibān] (n) EN: public security officer ; special security police ; Central Bureau of Investigation
สันติภาพ[santiphāp] (n) EN: peace  FR: paix [f] ; entente [f]
สันติภาพ[santiphāp] (adj) EN: peaceful ; calm ; quiet  FR: paisible ; calme
สันติวิธี[santiwithī] (n) EN: peaceful means ; peaceful way
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness
สันติสุข[santisuk] (adj) EN: quiet

English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peace(n) ความสงบเรียบร้อย, See also: สันติภาพ, ความสงบ, สันติ, Syn. concord, conformity, harmony, Ant. discord, conflict
tranquil(adj) สงบสุข, See also: สันติสุข, สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphictyony(แอมฟิค' ทิโอนี) n. สันติบาทรัฐ (ในสมัยกรีกโบราณ) . -amphictyonic adj.
irenic(ไอเรน'นิค) adj. เกี่ยวกับการส่งเสริมความสงบหรือสันติภาพ,สงบ,สันติ., Syn. irenical. S. peaceful
olive branchn. กิ่งก้านของต้นโอลิฟว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
pacific(พะซิฟ'ฟิค) adj. สงบ,นิ่มนวล,รักสันติ ตัวอย่าง: (pacific words,the Pacific Ocean), See also: pacification n.
pacifical(พะซิฟ'ฟิคัล) adj. สงบ,สงบเงียบ,นิ่มนวล,รักสันติ
pacifist(แพส'ซะฟิสทฺ) n. ผู้รักสันติ,ผู้รักความสงบ ผู้ยึดถือลัทธิอหิงสา,ผู้ต่อต้านการถูกเกณฑ์ทหาร., See also: pacifistic แพสซะฟิส'ทิค adj.
pax(แพคซ) n. เทพธิดาแห่งสันติภาพ
peace(พีส) n. ความสงบ,สันติภาพ
peace breaker n.ผู้ทำลายสันติภาพ
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
pacific(adj) สงบสุข,สันติภาพ,เพื่อความสงบ
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ,ผู้ต่อต้านความรุนแรง
pax(n) สันติภาพ
peace(n) สันติภาพ,ความสงบ,ความสงบสุข
peaceable(adj) สงบสุข,เงียบสงบ,รักสงบ,รักสันติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平和[へいわ, heiwa] (n) สันติภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top