ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอบตก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอบตก-, *สอบตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบตก(v) fail an exam, See also: flunk a test, Ant. สอบผ่าน, Example: ผมต้องตั้งใจเรียน เพื่อไม่ให้สอบตก, Thai Definition: สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
สอบตก(v) fail an exam, See also: flunk a test, Ant. สอบผ่าน, Example: ผมต้องตั้งใจเรียน เพื่อไม่ให้สอบตก, Thai Definition: สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอบตก[søp tok] (v, exp) EN: fail an exam ; fail a test ; flunk a test (inf. - Am.)  FR: échouer à un examen ; rater un examen

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flunk out(phrv) สอบตก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ล้มเหลวในการสอบ
fail(vt) ้สอบไม่ผ่าน, See also: สอบตก, Syn. incapable
flunk(vt) สอบตก, See also: ทำคะแนนไม่ผ่าน, Syn. fail, Ant. pass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
flunk(ฟลังคฺ) {flunked,flunking,flunks} v. ล้มเหลว,สอบตก,สอบไล่ตก
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก, การเด็ด, การถอน, การเก็บ, เครื่องในสัตว์ หัวใจ, ตับ, ปอด ความกล้าหาญ, เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี, การ

English-Thai: Nontri Dictionary
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
落ちる[おちる, ochiru] TH: สอบตก  EN: to fail (e.g. exam)

German-Thai: Longdo Dictionary
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top