ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอดส่อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอดส่อง-, *สอดส่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดส่อง(v) be on the lookout for, See also: look after, watch closely, pay close attention to, keep an eye on, Ant. เพิกเฉย, Example: ครูต้องคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี, Thai Definition: ตรวจดูทั่วๆ ไป
สอดส่องดูแล(v) inspect, See also: examine, scrutinize, investigate, Syn. สอดส่อง, ดูแล, Example: ตำรวจทุกท้องที่ช่วยกันสอดส่องดูแลการทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ, Thai Definition: เอาใจใส่ตรวจตราดูทั่วๆ ไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอดส่องก. ตรวจดูทั่ว ๆ ไป, เอาใจใส่ดูแล, เช่น รัฐบาลที่ดีจะต้องสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดส่อง[søtsǿng] (v) EN: be on the lookout for ; look after ; watch  FR: observer ; avoir à l'oeil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pry into(idm) สอบถาม, See also: สอดส่อง, ยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. nose into, poke into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer, peep
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
seek(ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for, request, inquire

English-Thai: Nontri Dictionary
invigilate(vi) เฝ้าดู,ควบคุม,สอดส่อง,คุมสอบ
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top