ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สวะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวะ-, *สวะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวะ(adj) inferior, See also: shoddy, bad, trashy, Syn. เลว, ไม่ดี, Example: เขาเป็นมือเทนนิสชั้นสวะ
สวะ(n) floating weeds, See also: Java weed, floating rubbish, trash, refuse, ruck, Example: นกเล็กๆ เกาะอาศัยตามยอดหญ้าและกอสวะในบึงบอระเพ็ด, Thai Definition: ผักหญ้า ต้นผักหรือสิ่งต่างๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สวะ(สะหฺวะ) น. ต้นหญ้า ต้นผัก หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ลอยเป็นแพอยู่ในนํ้า.
สวะ ๒, สวะ(สะหฺวะ) ว. เลว, ไร้ประโยชน์, เช่น คนสวะ เรื่องสวะ
สวะ ๒, สวะดาษดื่น, มีมาก, เช่น ของสวะ ๆ.
สวะ(สะหฺวะ) ก. สละ เช่น สวะบาปแสวงบุญบท ที่แล้ว (ยวนพ่าย).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวะ[sawa] (n) EN: Java weed ; floating weeds  FR: jacinthe d'eau [f] ; herbe flottante [f]
สวะ[sawa] (n) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck  FR: rebut [m] ; déchet [m]
สวะ[sawa] (adj) EN: bad ; inferior  FR: mauvais ; médiocre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
rubbish(รับ'บิช) n. ของเสีย,ขยะ,สวะ,สิ่งที่เหลวไหล,สิ่งที่ไร้สาระ,สิ่งที่ไร้ค่า, Syn. refuse, trash, debris
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film, crust, flo
serviceable(เซอ'วิสวะเบิล) adj. มีประโยชน์,ใช้การได้,ใช้สอยได้,ให้ความช่วยเหลือ,ใช้ทน,ใช้ได้ดี., See also: serviceability n. serviceably adv.
soi-disant(สวะดี'ซาน') adj. เรียกตัวเอง,ขนานนามตัวเอง,แสร้งทำ,กำมะลอ,อุปโลกน์
trash(แทรช) n. ของเสีย,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสือไร้สาระ,กากอ้อย,ของสวะ,คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผิวขาวที่ยากจน. vt. เล็มกิ่ง,ตัดกิ่ง,เด็ดใบทิ้ง,ทำลายข้าวของ., Syn. stuff, waste, rags, nonsense, refuse, Ant. trea
trashery(แทรช'เชอะรี) n. ขยะ,ของเสีย,ของสวะ, Syn. refuse, waste
trashy(แทรช'ชี) adj. เหมือนของสวะ,เหมือนของเสีย,ไร้ค่า,เหลวไหล., See also: trashiness n., Syn. nonsense
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense
trumpery(ทรัม'เพอรี) n. สิ่งที่ไม่มีประโยชน์,สิ่งที่ไร้ค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ของสวะ,คำพูดที่ไร้สาระ, Syn. rubbish, trash

English-Thai: Nontri Dictionary
rabbit(n) กระต่าย,มือช้นสวะ
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
trumpery(adj) เล็กน้อย,เก๊,เหลวไหล,ไร้ค่า,สวะ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top