ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สร้อย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สร้อย-, *สร้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
สร้อย(n) mane, See also: ruff, Thai Definition: ขนคอสัตว์
สร้อย(n) minnow, See also: Dangila leptocheila, Syn. ปลาสร้อย, กระสร้อย, Example: ปลาสร้อยเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae พบอยู่รวมกันเป็นฝูงในตอนปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนน้ำขึ้นไปหากินในแหล่งน้ำที่สูงขึ้นไป ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว
สร้อย(n) suffix in verse or poem for euphony, Syn. คำสร้อย, Example: แถวถิ่นที่ข้าพเจ้าเกิดนั้น ผู้คนมักจะแอบเติมชื่อสร้อยให้แก่กัน, Thai Definition: คำต่อท้ายชื่อตั้ง โคลง ร่าย หรือบทเพลง เป็นต้น, คำที่เติมหรือประกอบคำอื่นเพื่อให้ไพเราะหรือเต็มความ
สร้อย(n) flower, Syn. ดอกไม้, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ซึ่งทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์
สร้อยคอ(n) necklace, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สร้อยสำหรับสวมที่คอ
สร้อยข้อมือ(n) bracelet, Example: ผมไม่ลืมที่จะส่งสร้อยข้อมือให้ยายก่อนออกเดินทาง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สร้อยสวมข้อมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สร้อย(ส้อย) น. ขนคอสัตว์ เช่น สร้อยคอไก่ สร้อยคอสิงโต
สร้อยเครื่องประดับที่ทำเป็นเส้น เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ, สายสร้อย ก็เรียก.
สร้อย(ส้อย) น. ชื่อปลานํ้าจืดหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae มีพฤติกรรมรวมกันเป็นฝูงในลำน้ำใหญ่ในฤดูนํ้า และว่ายทวนนํ้าขึ้นไปหากินหรือสืบพันธุ์ในแหล่งน้ำที่ไหลเอ่อนองหรือท่วมขังในตอนกลางและปลายฤดูน้ำหลาก ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคลํ้าหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว, กระสร้อย ก็เรียก.
สร้อย(ส้อย) น. คำหรือวลีที่ใช้ลงท้ายวรรค ท้ายบาท หรือท้ายบทร้อยกรอง เพื่อให้ครบตามจำนวน เพื่อความไพเราะของเสียงและความหมายหรือเพื่อแสดงว่าจบตอน เช่น นา เฮย ฤๅ บารนี แก่แม่นา โสตถิ์เทอญ, คำสร้อย ก็ว่า
สร้อยคำที่เติมหรือประกอบคำอื่นเพื่อให้ไพเราะหรือเต็มความ เช่น เสื้อแสง หนังสือหนังหา, คำต่อท้ายราชทินนาม เช่น พระราชปัญญาสุธี ศรีปริยัติธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ สกลนิติธรรมศาสตราจารย์ มหิบาลมหาสวามิภักดิ์ ปรมัคราชมนตรีอภัยพิริยปรากรมพาหุ.
สร้อย(ส้อย) น. ผู้หญิง, นาง, เช่น จำใจจำจากสร้อย (ตะเลงพ่าย).
สร้อย(ส้อย) น. ดอกไม้ เช่น สร้อยสลา.
สร้อย(ส้อย) ก. โศก.
สร้อยทองน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Solidago polyglossa DC. ในวงศ์ Compositae ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อ.
สร้อยทะแยน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับภาษา มี ๒ ท่อน ใช้ร้องในการเล่นสักวา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refrainสร้อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Braceletsสร้อยข้อมือ [TU Subject Heading]
Necklacesสร้อยคอ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้อย[søi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [m]
สร้อย[søi] (n) EN: mane ; ruff  FR: crinière [f] ; plumage du cou [m]
สร้อยข้อมือ[søi khømeū] (n, exp) FR: bracelet [m]
สร้อยคอ[søikhø] (n) EN: necklace  FR: collier [m]
สร้อยฟ้า[søi fā] (n, exp) EN: ?  FR: ?
สร้อยสุมาลี[søisumālī] (n) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
สร้อยอินทนิล[søi-inthanin] (n, exp) EN: Clock vine ; Bengal clock vine ; Blue trumpet vine ; Blue skyflower ; Skyflower ; Heavenly blue
สร้อยไก่[søi kai] (n, exp) EN: Celosia ; Plumed celosia ; Wool flower ; Red fox

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bangle(n) สร้อยข้อเท้าหรือข้อมือ, See also: กำไล, Syn. bracelet
chaplet(n) สร้อยคอ, Syn. necklace
choker(n) สร้อยคอที่สวมติดรอบลำคอ
hackle(n) ขนยาวรอบคอไก่หรือนก, See also: สร้อยคอไก่
necklace(n) สร้อยคอ, See also: สายสร้อยคอ, Syn. chain, ornament, beads
necklet(n) เครื่องประดับลำคอ, See also: สร้อยคอ, Syn. necklace
pendant(n) เครื่องประดับที่มีลักษณะห้อย, See also: สร้อยคอ, ต่างหู, Syn. erring, locket, lavalire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
collar(คอล'ละ) n. ปลอกคอ,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,สิ่งที่คล้ายวงแหวน,แถบหนังหรือโลหะที่ยึดรอบคอสัตว์,แอก,วงแหวนของเสา,สร้อยคอประดับ -Id. (be hot under the collar โกรธ)
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก,สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์, ความโกรธ. อารมณ์ร้าย, หวี, vt. ใส่สร้อยคอให้, หวี, ตัดอย่างหยาบ, เฉือนอย่างหยาบ ๆ
necklace(เนค'ลิส) n. สร้อยคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
carcanet(n) สายสร้อย
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
necklace(n) สร้อยคอ,ลูกประคำ
squeamish(adj) คลื่นไส้,เจ็บป่วย,ขี้แย,สนิมสร้อย

German-Thai: Longdo Dictionary
elend(adj, adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: unglücklich, verzweifelt, Syn. traurig
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top