ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมเด็จ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมเด็จ-, *สมเด็จ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมเด็จ(n) majesty
สมเด็จ(n) His Majesty, See also: Her Majesty, Example: รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกิจกรรมการค้าทางทะเลเจริญมากขึ้น, Thai Definition: ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ (มักใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง), Notes: (บาลี)
สมเด็จ(n) His Majesty, See also: Her Majesty, Example: รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกิจกรรมการค้าทางทะเลเจริญมากขึ้น, Thai Definition: ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ (มักใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง), Notes: (บาลี)
สมเด็จพระ(n) His majesty, See also: Her majesty

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเด็จน. ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูงของเจ้านาย ขุนนาง และพระสงฆ์ ใช้นำหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือได้รับแต่งตั้ง เช่น สมเด็จพระราชินี สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จพระราชาคณะ.
สมเด็จพระสังฆราชน. ประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bstan- 'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ.1935- [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมเด็จ[somdet] (n) EN: highness ; majesty ; serenity  FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]
สมเด็จ[somdet] (n) EN: high rank Buddhist priest ; patriarch ; holiness  FR: sainteté [f]
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ[Somdēt Phranāngjao Phrabøromarāchinīnāt] (xp) EN: Her Majesty the Queen ; HM the Queen  FR: Sa Majesté la reine
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช[Somdēt Phra Nārāi Mahārāt] (n, prop) EN: King Narai  FR: roi Narai [m]
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช[Somdēt Phra] (n, prop) EN: His majesty ; Her majesty  FR: Sa Majesté
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช[Somdēt Phra Narēsūan Mahārāt] (n, prop) EN: King Naresuan  FR: roi Naresuan [m]
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า[Somdēt Phra Phuttha Yøtfā] (n, prop) EN: His Majesty King Phra Buddha Yodfa
สมเด็จพระรามาธิบดีที่หก[Somdēt Phra Rāmā Thibodī thī Hok] (n, prop) EN: His Majesty King Rama VI  FR: Sa Majesté le roi Rama VI
สมเด็จพระสังฆราช[Somdēt Phra Sangkharāt] (n, prop) EN: Supreme Patriarch
สมเด็จพระเจ้า...[Somdēt Phrajāo …] (n, prop) EN: King …  FR: le roi … (+ n.)

English-Thai: Longdo Dictionary
Holy Father(jargon) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Elizabeth I(n) สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1558-1603, See also: พระธิดาของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 และแอนน์โบลีน, สมเด็จพระราชินีนาถของอังกฤษและไอร์แลนด์ใน
Elizabeth II(n) สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1952ถึงปัจจุบัน, See also: พระธิดาของกษัตริย์จอร์จที่ 6 เป็นสมเด็จพระราชินีนาถของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ.1926
Victoria(n) สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย, See also: พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kingship(คิง'ชิพ) n. ความเป็นกษัตริย์,การปกครองโดยกษัตริย์. -Kingship พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Syn. monarchy

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ローマ法王[ろーまほうおう, ro-mahouou] (n) สมเด็จพระสันตะปาปา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top