ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สดับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สดับ-, *สดับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดับตรับฟัง(v) listen attentively, See also: listen carefully, pay attention to, listen, Example: ผมสดับตรับฟังอยู่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นจุดเด่นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของงานนี้, Thai Definition: ฟังด้วยความเอาใจใส่, เงี่ยหูฟังด้วยความเอาใจใส่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สดับ(สะดับ) ก. ตั้งใจฟัง เช่น สดับพระธรรมเทศนา, มักใช้เข้าคู่กับคำ ตรับฟัง เป็น สดับตรับฟัง
สดับได้ยิน เช่น ถึงแม้ว่าจะสนิทนิทรา ก็ผวาเมื่อสดับศัพท์เสียงพี่ (วิวาหพระสมุท).
สดับตรับฟังก. ฟังด้วยความเอาใจใส่ เช่น สดับตรับฟังพระธรรมเทศนา.
สดับปกรณ์(สะดับปะกอน) ก. บังสุกุล (ใช้แก่ศพเจ้านาย).
สดับปกรณ์(สะดับปะกอน) น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ ปัจจุบันใช้เฉพาะเจ้านาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สดับปกรณ์เป็นทั้งคำกริยาและคำนามว่า สดับปกรณ์ (สะ-ดับ-ปะ-กอน) เป็นคำกริยา คือ บังสุกุล (ใช้แก่ศพเจ้านาย) ส่วนคำนามหมายถึง พิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ ปัจจุับันใช้เฉพาะเจ้านาย คำในภาษาบาลีเขียน สตฺตปฺปกรณ ส่วนภาษาสันสกฤตเขียน สปฺตปฺรกรณ หมายถึงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ [ศัพท์พระราชพิธี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ear(เอียร์) n. หู,ใบหู,การสดับรับฟัง,รวงข้าว. vi. มีรวงเกิดขึ้น -Phr. (be all ear อยากได้ยิน,ตั้งใจฟังมาก) -Phr. (give ear to สนใจฟัง,ฟัง)
hear(เฮียร์) {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ได้ยิน,สดับ,รับฟัง,ได้ยินมาว่า,พิจารณา. vi. ฟัง,ได้ยิน., See also: hearable adj. hearer n., Syn. heed, listen

English-Thai: Nontri Dictionary
hear(vi, vt) ได้ยินมาว่า,ได้ฟัง,สดับ,รับฟัง,ทราบ
hearer(n) ผู้ฟัง,ผู้สดับ
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top