ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สงสาร

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงสาร-, *สงสาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงสาร(v) pity, See also: condole, sympathize with, commiserate, Syn. เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ
สงสาร(v) pity, See also: take a pity on, sympathize with, have compassion for, Ant. สมน้ำหน้า, Example: ผมเห็นใจและสงสารบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย, Thai Definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
สงสารวัฏ(n) cycle of birth and death, See also: cycle of life, Syn. สังสารวัฏ, วัฏสังสาร, Example: พุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่สามารถหลุดพ้นจากสงสารวัฏได้, Thai Definition: การเวียนว่ายตายเกิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงสาร ๑, สงสาร-(สงสาน, สงสาระ-) น. การเวียนว่ายตายเกิด, การเวียนตายเวียนเกิด
สงสาร ๑, สงสาร-โลก.
สงสาร(สงสาน) ก. รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา, เช่น เห็นเด็ก ๆ อดอยากก็รู้สึกสงสาร เห็นเขาประสบอัคคีภัยแล้วสงสาร.
สงสารทุกข์น. ทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด.
สงสารวัฏน. การเวียนว่ายตายเกิด, สังสารวัฏ หรือ วัฏสงสาร ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงสาร[songsān] (v, exp) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache for(phrv) เวทนา, See also: สงสาร, Syn. feel for
commiserate with(phrv) เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, ปลอบโยน, Syn. condole with, sympathize with
condole with(phrv) เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, เห็นใจ, ปลอบโยน, Syn. commiserate with, sympathize with
feel for(phrv) เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, Syn. ache for, feel with
feel sorry for(idm) สงสาร
feel with(phrv) เห็นใจ, See also: สงสาร, Syn. feel for
join with(phrv) เห็นใจ, See also: สงสาร
pity(vt) สงสาร, See also: เมตตา, เวทนา, เห็นใจ, Syn. feel for, sympathize
sympathetic(adj) เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, Syn. caring, pitying, compassionate
take pity on(phrv) เห็นใจ, See also: สงสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep, Ant. rejoice
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity, sympathize
commiserative(คะมิซ'ซะเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสงสาร (เห็นอกเห็นใจ สังเวช เวทนา)

English-Thai: Nontri Dictionary
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
maudlin(adj) ขี้สงสาร,ขี้แย,ชวนให้เศร้า,สะอึกสะอื้น
merciless(adj) ไม่ปรานี,ไม่สงสาร,ไม่เห็นใจ
pathetic(adj) น่าสมเพช,น่าสงสาร,แร้นแค้น
piteous(adj) น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าสังเวช
pitiable(adj) น่าสงสาร,น่าสมเพช,น่าเวทนา

German-Thai: Longdo Dictionary
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Mitleid(n) |das, nur Sg.| ความเห็นใจ, ความสงสาร เช่น Ich habe Mitleid mit ihr. ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอคนนั้น
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top