ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สงคราม

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงคราม-, *สงคราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงคราม(n) war, Syn. การศึก, การสู้รบ, การทำศึก, การรบพุ่ง
สงครามปาก(n) war of words, See also: argument, quarrel, wrangle, dispute, Syn. การปะทะคารม, การโต้เถียง, Thai Definition: การปะคารมกัน, การโต้เถียงทะเลาะกัน
สงครามโลก(n) world war, Example: ช่วงสงครามโลก เขาเคยเข้าไปหลบระเบิดในหลุม, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: สงครามที่ลุกลามไปทั่วโลก
สงครามเย็น(n) cold war
สงครามเย็น(n) cold war, Ant. สงครามร้อน, Example: หากโซเวียตจะหันกลับไปดำเนินนโยบายก้าวร้าวและพร้อมจะเปิดฉากทำสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่ง คงต้องใช้เวลาตระเตรียมนานหลายเดือน, Thai Definition: การต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศโดยไม่ใช้อาวุธ แต่ใช้อำนาจทางการเมือง การเศรษฐกิจ เป็นต้นแทน
สงครามศาสนา(n) religious war, Example: สถานการณ์ในอัฟกานิสถานจะรุกลามกลายเป็นสงครามศาสนาในไม่ช้า, Thai Definition: สงคามระหว่างผู้ต่างศาสนาเพื่อผลประโยชน์แห่งศาสนาของฝ่ายตน
สงครามปรมาณู(n) atomic warfare, Example: สงครามที่ร้ายแรงที่สุดคือสงครามปรมาณู, Thai Definition: การรบกันโดยใช้อาวุธปรมาณูทำลายล้าง
สงครามประสาท(n) war of nerves, Example: อุณหภูมิการเมืองยิ่งร้อนแรงมากขึ้นทุกที ทั้งสองฝ่ายเล่นสงครามประสาท งัดเอาวิชามารออกมาถล่มทำลายฝ่ายตรงข้าม
สงครามจิตวิทยา(n) psychological warfare, Example: ทั้งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกต่างก็ใช้สงครามจิตวิทยาระหว่างกัน
สงครามเชื้อโรค(n) bio-organic war, See also: germ warfare, biological warfare, Syn. สงครามชีวภาพ, Example: ตอนนี้คนทั้งโลกต่างหวาดผวาสงครามเชื้อโรค, Thai Definition: การรบกันหรือต่อสู้กันโดยใช้เชื้อโรคเป็นอาวุธในการทำลายล้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงคราม(-คฺราม) น. การรบใหญ่ที่มีคนจำนวนมากต่อสู้ฆ่าฟันกัน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สงครามชีวิต สงครามปาก.
สงครามกลางเมืองน. สงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน.
สงครามนิวเคลียร์น. สงครามที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์.
สงครามเย็นน. การต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศโดยไม่ใช้อาวุธ แต่ใช้อำนาจอื่นแทน เช่น อำนาจทางการเมือง อำนาจทางเศรษฐกิจ.
สงครามโลกน. สงครามใหญ่ที่มีประเทศมหาอำนาจเป็นคู่สงคราม.
รณ, รณ-สงคราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil warสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil warสงครามกลางเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war, civilสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war, civilสงครามกลางเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war of national liberationสงครามกู้ชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited warสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war, limitedสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological warfareสงครามจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World War IIIสงครามโลกครั้งที่ 3 [TU Subject Heading]
World War, 1914-1918สงครามโลก, ค.ศ. 1914-1918 [TU Subject Heading]
World War, 1939-1945สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 [TU Subject Heading]
Biological warfareสงครามชีวภาพ [TU Subject Heading]
Chemical warfareสงครามเคมี [TU Subject Heading]
Chinese-Japanese War, 1894-1895สงครามจีน-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1894-1895 [TU Subject Heading]
Cold Warสงครามเย็น [TU Subject Heading]
Combodian-Vietnamese Conflict, 1977-1991สงครามเขมร-เวียดนาม, ค.ศ. 1977-1991 [TU Subject Heading]
Crusadesสงครามครูเสด [TU Subject Heading]
Falkland Islands War, 1982สงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงคราม[songkhrām] (n) EN: war ; hostilities ; battle  FR: guerre [f] ; hostilités [fpl]
สงครามกลางเมือง[songkhrām klāng meūang] (n, exp) EN: civil war  FR: guerre civile [f]
สงครามนโปเลียน[songkhrām Napōlīen] (n, prop) EN: The Napoleonic Wars  FR: guerres napoléoniennes [fpl]
สงครามประสาท[songkhrām prasāt] (n, exp) EN: war of nerves ; nerve warfare  FR: guerre des nerfs [f]
สงครามปาก[songkhrām pāk] (n, exp) EN: war of words  FR: guerre des mots [f] ; joute verbale [f]
สงครามฝรั่งเศส-ไทย[Songkhrām Farangsēt-Thai] (n, prop) EN: French-Thai War
สงครามอัฟกานิสถาน[Songkhrām Afkānisathān = Songkhrām Apfakānisáthān] (n, prop) EN: War in Afghanistan   FR: guerre d'Afghanistan [f]
สงครามเกาหลี[Songkhrām Kaolī] (n, prop) EN: The Korean War  FR: guerre de Corée [f]
สงครามเย็น[songkhrām yen] (n, exp) EN: cold war  FR: guerre froide [f]
สงครามเส้นประสาท[songkhrām sen prasāt] (n, exp) EN: war of nerves  FR: guerre des nerfs [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
American Revolution(n) สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)
chemical warfare(n) สงครามที่ใช้สารเคมี
civil war(n) สงครามกลางเมือง
cold war(n) สงครามเย็น, See also: สถานการณ์ที่ไม่ได้สู้รบกันจริงในสนามรบระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะระหว่างอเมริกาและรัสเซี
crusade(n) สงครามศาสนา, Syn. holy war
fight(n) การต่อสู้, See also: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง, Syn. clash, encounter, riot, Ant. retreat, yield
Great War(n) สงครามโลกครั้งที่ 1 (ระหว่างปีค.ศ. 1914-1918)
jihad(n) สงครามศักดิ์สิทธิ์, See also: สงครามศาสนาที่ถือเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิม
Korean War(n) สงครามเกาหลี
nuclear war(n) สงครามนิวเคลียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
ante-bellum(แอน' ทิเบล' ลัม) adj. ก่อนสงคราม (before the war)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
assur(แอส'เซอะ) n. เทพเจ้าแห่งสงคราม, Syn. Ashur, Asshur, Asur
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter

English-Thai: Nontri Dictionary
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
COLD cold war(n) สงครามเย็น
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
WWII(n) สงครามโลกครั้งที่ 2

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
戦争[せんそう, sensou] (n) สงคราม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
砲戦[ほうせん, housen] (n) สงครามปืนใหญ่

German-Thai: Longdo Dictionary
Krieg(n) |der, pl. Kriege| สงคราม
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
KZ(n, abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, Syn. besiegen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top