ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สกัดกั้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกัดกั้น-, *สกัดกั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัดกั้น(v) intercept, See also: cut off, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, กัน, ยับยั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกัดกั้น[sakatkan] (v) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart  FR: intercepter ; arrêter

English-Thai: Longdo Dictionary
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damp(vt) ยับยั้ง, See also: สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. inhibit
foil(vt) ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
hold back(phrv) สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง, Syn. keep back
intercept(vt) สกัด, See also: สกัดกั้น, ขัดขวาง, หยุดไว้, จับไว้, Syn. block, obstruct, seize, stop
intercept(vi) สกัด, See also: สกัดกั้น, ขัดขวาง, หยุดไว้, จับไว้, Syn. stop, block, seize
stonewall(vi) สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, Syn. obstruct
stonewall(vt) สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, Syn. obstruct
suffocate(vt) ขัดขวาง, See also: สกัดกั้น, ยับยั้ง, Syn. confine, restrict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
inhibit(อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม., See also: inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj., Syn. hinder, restrain
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
intercept(อิน'เทอเซพทฺ) vt.,n. (การ) ขัดขวาง,สกัดกั้น,บัง,ตัด,ยับยั้ง,ทำให้หยุด,ดักฟัง., See also: interceptive adj., Syn. arrest
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand, confront
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl, clamber, mix

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
inhibit(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
wall(vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stemสกัดกั้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
殺す[ころす, korosu] TH: สกัดกั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top