ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สกปรก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกปรก-, *สกปรก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกปรก(v) be dirty, See also: be unclean, tarnish, Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, ขาวสะอาด
สกปรก(adj) dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai Definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
สกปรก(adv) snidely, See also: nastily, obscenely, Syn. หยาบคาย, ลามก, Example: ทำไมคุณพูดจาสกปรกแบบนี้ ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลย, Thai Definition: ลักษณะกิริยาวาจาซึ่งแสดงออกอย่างหยาบคาย
สกปรก(v) be dirty, See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
สกปรก(adj) dirty, See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting, Ant. สะอาด, Example: เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Thai Definition: ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ
สกปรก(adj) filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สกปรก(สกกะปฺรก) ว. เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียดหรือที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสื้อผ้าสกปรก เนื้อตัวสกปรกด้วยฝุ่นละออง, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, เช่น น้ำสกปรก จิตใจสกปรก, ลักษณะกิริยาวาจาที่แสดงออกอย่างหยาบคาย เช่น พูดจาสกปรก, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขาเป็นคนสกปรก เล่นสกปรก.
บอดสกปรก เช่น หัวเทียนบอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกปรก[sokkaprok] (adj) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled  FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirty(adj) สกปรก, See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. uncleaned, unwashed, Ant. clean, washed
filthy(adj) สกปรกที่สุด, See also: โสโครก, Syn. dirty, dusty, muddy, spotty, Ant. clean
foul(adj) สกปรก, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. dirty, unclean, Ant. clean
grotty(adj) ไม่พอใจ (คำสแลง), See also: สกปรก, น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, dirty, nasty, ugly
grubby(adj) สกปรก, See also: โสโครก, Syn. dirty, grimy, slovenly
grungy(adj) สกปรก
insanitary(adj) ไม่ถูกอนามัย, See also: สกปรก, ไม่ถูกสุขลักษณะ, ที่ทำให้เกิดโรคได้, Syn. dirty, septic, unhygienic, Ant. clean, healthy
mean(adj) ทรุดโทรม, See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม, Syn. shabby
mucky(adj) สกปรก, Syn. filthy, dirty, slimy
cacky(sl) สกปรก, See also: โสโครก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bilge watern. น้ำสกปรกในท้องเรือ,เหลวไหล,ไร้สาะ, Syn. bilge, rubbish
bilgy(บิล'จี) adj. มีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น

English-Thai: Nontri Dictionary
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
blur(n) รอยเปื้อน,รอยสกปรก,รอยเลอะ
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
dirty(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
汚い[きたない, kitanai] (adj) สกปรก, Ant. きれい

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
汚れる[よごれる, yogoreru] TH: สกปรก  EN: to become dirty

German-Thai: Longdo Dictionary
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig
zu schadeน่าเสียดายเกินไป ดีเกินไป เช่น Der Anzug ist für die Schmutzarbeit zu schade. สูทชุดนี้น่าเสียดายเกินไปสำหรับงานที่สกปรก, See also: zu wertvoll, Syn. zu gut

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schmutzigสกปรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top