ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศิษย์

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศิษย์-, *ศิษย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิษย์(n) student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count Unit: คน
ศิษย์(n) student, See also: pupil, disciple, follower, adherent, apostle, Syn. ลูกศิษย์, Example: บางทีครูอาจารย์ก็ต้องดุต้องต้องว่าด้วยความปรารถนาให้ศิษย์ได้ดี, Count Unit: อาจารย์, Thai Definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์
ศิษย์เก่า(n) alumni, See also: alumnus, Syn. นิสิตเก่า, Ant. ศิษย์ปัจจุบัน, นิสิตปัจจุบัน, Count Unit: คน
ศิษย์เก่า(n) alumni, See also: alumnus (male), alumnae (female), Example: งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, Thai Definition: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศิษย์ก้นกุฏิ(-กุติ) น. ศิษย์คนโปรดที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดอาจารย์ที่กุฏิตลอดเวลาและเป็นผู้ที่อาจารย์ไว้วางใจมาก, โดยปริยายหมายถึงศิษย์คนโปรดของครูบาอาจารย์เพราะเคยรับใช้ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจของครูบาอาจารย์ มักจะเรียนเก่งด้วย.
ศิษย์คิดล้างครูน. ศิษย์เนรคุณที่มุ่งคิดจะทำลายล้างครูบาอาจารย์.
ศิษย์นอกครูน. ศิษย์ที่ประพฤติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่ประพฤติไม่ตรงตามแบบฉบับที่นิยมกันมา.
ศิษย์มีครูน. คนเก่งที่มีครูเก่ง.
ศิษย์หัวแก้วหัวแหวนน. ศิษย์ที่ครูบาอาจารย์รักใคร่เอ็นดูมาก.
ศิษย์เก่าน. ผู้ที่เคยศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น งานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.
ศิษย์เอกน. ศิษย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศเหนือศิษย์ทั้งปวงหรือเหนือศิษย์แต่ละรุ่น.
นิสิตศิษย์ที่เล่าเรียนอยู่ในสำนัก, ผู้อาศัย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิษย์[sit] (n) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
ศิษย์เก่า[sitkao] (n) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl]  FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าชาย[sitkao chāi] (n, exp) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl]  FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าหญิง[sitkao ying] (n, exp) EN: alumna (Am.) ; alumnae (Am.) [pl]  FR: ancienne élève [f] ; ancienne étudiante [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alumna(n) ศิษย์เก่าหญิง
alumnus(n) ศิษย์เก่าชาย, See also: ศิษย์เก่าที่เป็นชาย
old girl(n) ศิษย์เก่า (โรงเรียนสตรี), Syn. alumna, Ant. old boy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
chela(คี'ละ) n. ก้ามของกุ้งหรือปู,สาวก,สานุศิษย์, See also: ship n.
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
home-comingn. การกลับมาบ้าน,การกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเดิมของศิษย์เก่า,เทศกาลคืนสู่เหย้า (โรงเรียน)
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
scholar(สคอล'เลอะ) n. ผู้คงแก่เรียน,นักวิชาการ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเรียน,นักศึกษา,ลูกศิษย์,ผู้ได้รับทุนการศึกษา.

English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(adj) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top