ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศิลปกร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศิลปกร-, *ศิลปกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปกรรม(n) work of art
ศิลปกรรม(n) work of art, See also: art objects, art work, artistic work, Example: ศิลปกรรมทุกชนิดของไทยมีความละเอียด ประณีต บรรจง เป็นศิลปะแบบอุดมคติ, Thai Definition: สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่ผลิตสร้างขึ้นเป็นศิลปะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศิลปกร, ศิลปการ ๑น. นายช่างฝีมือ.
ศิลปกรรมน. สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ, เช่น งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมจัดเป็นศิลปกรรม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artsศิลปกรรม [TU Subject Heading]
Arts and childrenศิลปกรรมกับเด็ก [TU Subject Heading]
Arts and globalizationศิลปกรรมกับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Arts and moralsศิลปกรรมกับศีลธรรม [TU Subject Heading]
Arts and older peopleศิลปกรรมกับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Arts and religionศิลปกรรมกับศาสนา [TU Subject Heading]
Arts and revolutionsศิลปกรรมกับการปฏิวัติ [TU Subject Heading]
Arts and societyศิลปกรรมกับสังคม [TU Subject Heading]
Arts and youthศิลปกรรมกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Arts in literatureศิลปกรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิลปกร[sinlapakøn] (n) EN: craftsman  FR: homme de l'art [m]
ศิลปกรรม[sinlapakam] (n, exp) EN: art objects ; artistitic work ; work of art ; objet d'art ; arts and crafts ; arts  FR: ouvrage d'art [m] ; objet d'art [m] ; arts [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
art(n) ผลงานทางศิลปะ, See also: ศิลปกรรม, งานศิลปะ, งานศิลป์, Syn. artwork, creation, masterpiece

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joinery(จอย'เนอรี) n. ศิลปกรเชื่อมต่อ,วิชาช่างไม้
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่,ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ,การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) ,ห้องโถง,ร้านแฟชั่น,การแสดงศิลปกรรมประจำปี,ระเบียงภาพวาด, Syn. living room
virtuosity(เวอชุออส'ซิที) n. ความสามารถพิเศษ,ฝีมือพิเศษ,ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม., Syn. finish, mastery, artistry
virtuoso(เวอชุโอ'โซ) n. ผู้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดนตรี) ,ผู้มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับศิลปกรรม adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว pl. virtuosos,virtuosi, Syn. artist, master, artiste
world's fairn. การแสดงสินค้านานาชาติ,นิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top