ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศาสนาพุทธ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศาสนาพุทธ-, *ศาสนาพุทธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนาพุทธ(n) Buddhism, Syn. พุทธ
ศาสนาพุทธ(n) Buddhism, Syn. พุทธศาสนา, Example: อนันต์ กาญจนพาสต์เปิดเผยครั้งแรกว่าเขาศรัทธาและนับถือศาสนาพุทธมากตั้งแต่สมัยเด็ก ทุกอาทิตย์จะต้องเข้าวัดฟังเทศน์, Thai Definition: ลัทธิความเชื่อที่ถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาสนาพุทธ[sātsanā Phut] (n, exp) EN: Buddhism  FR: bouddhisme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
metta(n) เมตตา (จากหลักศาสนาพุทธ)
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhism(n) พุทธศาสนา, See also: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา
Lamaism(n) ศาสนาพุทธในธิเบตและมองโกเลีย (เป็นนิกายมหายาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.
mahayana(มาหะยา'นะ) n. นิกายมหายานของศาสนาพุทธ., See also: mahayanist n. -Conf. Hinayana

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, Syn. beeinflussen
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen., See also: die Priesterweihe, die Primiz

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top