ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศานติ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศานติ-, *ศานติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศานติ(n) peace, See also: tranquillity, calmness, Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ, Ant. วุ่นวาย, Notes: (สันสกฤต)
ศานติภาพ(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศานติน. ความสงบ, ความระงับ.
ศานติก-(สานติกะ-) ว. ที่กำจัดเสนียดจัญไร.
ศานติโหมน. การบูชาไฟเพื่อกำจัดเสนียดจัญไร.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศานติ[sānti] (n) EN: peace ; tranquillity ; calmness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[sāntiphāp] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness
ศานติสุข[sāntisuk] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top