ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วุ่น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วุ่น-, *วุ่น*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
วื่นวือ(adj, slang) วุ่นวาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ่น(v) be busy, See also: be confused, fuss over, be anxious, be worried, be hard at work, be on duty, Syn. ยุ่ง, Ant. ว่าง, Example: น้องกำลังวุ่นอยู่กับการจัดกระเป๋าเดินทางอยู่บนห้อง, Thai Definition: อาการที่ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน
วุ่น(v) interfere, See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one's oar in, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, Example: เธออย่าเข้าไปวุ่นกับเรื่องนี้เลย ปล่อยให้เขาสองคนคิดกันเอง, Thai Definition: เข้าไปยุ่ง, เข้าไปก้าวก่าย
วุ่นวายใจ(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ, Ant. สบายใจ, Example: ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก
วุ่นอยู่กับ(v) be busy with, See also: be fully occupied with, Example: อาจารย์วุ่นอยู่กับกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกปลายสัปดาห์, Thai Definition: ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วุ่นก. ยุ่ง, ก้าวก่าย, เช่น คุณไม่ควรไปวุ่นกับเรื่องของคนอื่นเขา, สับสน เช่น งานมากทำให้สมองวุ่นไปหมด, อาการที่ต้องทำอะไรหลาย ๆ อย่างในขณะเดียวกัน เช่น เขาต้องวุ่นอยู่กับงานสารพัดตลอดเวลา, ชุลมุน เช่น มีแขกมามากทำให้วุ่นกันไปทั้งบ้าน.
วุ้นน. ของกินชนิดหนึ่ง ทำจากสาหร่ายทะเลเป็นต้น เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง เช่น วุ้นกะทิ วุ้นนํ้าเชื่อม, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เคี่ยวหนังหมูจนเปื่อยเป็นวุ้น.
วุ้นชาน. วุ้นนํ้าเชื่อม.
วุ้นตาวัวน. ชื่อวุ้นหวานชนิดหนึ่ง หยอดในถ้วยตะไล มีไส้ทำด้วยถั่วกวนปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง.
วุ่นวายก. เอาเป็นธุระมากเกินไป เช่น เขาชอบเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่น ไม่ต้องเตรียมอะไรมากหรอก อย่าวุ่นวายไปเลย
วุ่นวายไม่สงบ เช่น บ้านเมืองวุ่นวายเกิดจลาจลไปทุกหนทุกแห่ง.
วุ่นวายน. ความไม่สงบ เช่น เกิดวุ่นวายไปทั่วบ้านทั่วเมือง.
วุ่นเป็นจุลกฐิน(-จุนละกะถิน) ก. อาการที่ต้องทำงานอย่างชุลมุนวุ่นวายเพื่อให้เสร็จทันเวลาอันจำกัด.
วุ้นเส้นน. แป้งถั่วเขียวทำเป็นเส้นเล็ก ๆ ยาวอย่างเส้นลวด เมื่อแช่นํ้าทำให้อ่อนคล้ายวุ้น ใช้ทำเป็นอาหาร เช่น แกงร้อน, เส้นแกงร้อน ก็เรียก.
ระส่ำระสายวุ่นวาย, เกิดความไม่สงบ, เช่น บ้านเมืองระส่ำระสาย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วุ่น[wun] (v) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil  FR: s'affairer
วุ่น[wun] (adj) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting  FR: affairé
วุ้น[wun] (n) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass  FR: gelée [f] ; gélatine [f]
วุ้นตา[wun tā] (n, exp) EN: vitreous humour  FR: corps vitré [m]
วุ้นบิน[wunbin] (n) EN: fly agari  FR: agaric [m]
วุ่นวาย[wunwāi] (v) EN: fuss ; trouble
วุ่นวาย[wunwāi] (adj) EN: restive  FR: troublé ; perturbé
วุ่นวายใจ[wunwāijai] (v) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut
วุ้นเส้น[wunsen] (n, exp) EN: noodles made of green grams ; mung bean noodles ; vermicelli  FR: vermicelle de soja [m] ; vermicelle de mungo [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address oneself to(phrv) ง่วนอยู่กับ, See also: วุ่นอยู่กับ, ยุ่งอยู่กับ
busily(adv) ขวักไขว่, See also: วุ่น, ยุ่ง, มีงานมาก, ขวักไขว่, Syn. actively, Ant. inactively
be employed in(phrv) ใช้เวลาอยู่กับ, See also: วุ่นอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ, Syn. engage in
be engaged in(phrv) ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ
be in deep water over(idm) ยุ่งยากกับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ
bind up in(phrv) ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายกับ, Syn. tie up
bury under(phrv) วุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ
busy with(phrv) วุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ
hectic(adj) วุ่นวาย, Syn. bustling, frantic, frenetic, Ant. calm
hum(vt) วุ่นวาย, See also: ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
busy(บิซ'ซี) adj. {busied,busying,busies} ยุ่ง,วุ่น,มีงานมาก,มีธุระยุ่ง,ไม่ว่าง,ใช้อยู่ตลอดเวลา,ซับซ้อน vt. มีงานทำ,ทำให้ไม่ว่าง
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation, Ant. calm
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
bustle(vi, vt) วิ่งเต้น,กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,วุ่นวาย
busy(adj) ยุ่ง,มีงานมาก,วุ่น,ไม่ว่าง
busy(vt) ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่ว่าง,ทำให้วุ่น
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
omni-shamblesวุ่นวาย ยุ่งเหยิง อย่างมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesindel(n) |das, nur Sg.| พยาธิ, คนชั้นต่ำ, คนที่ก่อความวุ่นวาย เช่น Meiner Meinung gehörten die Demonstranten, höchstwahrscheinlich nur arbeitsscheues Gesindel.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top