ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางใจ-, *วางใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางใจ(v) trust, See also: believe in, confide, have confidence in, rely, entrust, credit, rely, be convinced, Syn. ไว้ใจ, เชื่อใจ, Ant. ระแวง, แคลงใจ, Example: เขาวางใจว่าลูกอยู่ในที่ปลอดภัย, Thai Definition: ไม่กังวลเพราะเชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นไปดังที่คิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางใจก. เชื่อใจ, ไว้ใจ, เช่น อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางใจ[wāngjai] (v) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence  FR: se fier à ; avoir confiance

English-Thai: Longdo Dictionary
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
dodgy(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer., See also: suspicious, Syn. questionable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resign to(phrv) วางใจใน, See also: มอบให้ดูแล, ยินยอมให้
rest in(phrv) เชื่อใจใน, See also: วางใจ, Syn. repose in
sure(adj) ไว้ใจได้, See also: วางใจได้, เชื่อใจได้, Syn. dependable, reliable, trustworthy
swear by(phrv) วางใจใน, See also: เชื่อใจใน, เชื่อถือ
trust(vi) วางใจ, See also: เชื่อใจ, ไว้วางใจ
trust(vt) วางใจ, See also: เชื่อใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal, delive
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidant(คอนฟิแดนทฺ') n. คนที่ไว้วางใจ,คู่คิด,คนสนิท, Syn. intimate -Conf. confident
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust, tell, entrust
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant

English-Thai: Nontri Dictionary
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
confiding(adj) ไว้ใจได้,วางใจได้
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ,ความน่าไว้วางใจ
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top