ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วันเว้นวัน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วันเว้นวัน-, *วันเว้นวัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันเว้นวัน[ADV] every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternate Dayวันเว้นวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ten minutes every other day on the dog-run.ยืดเส้นยืดสายสิบนาที ทุกวันเว้นวัน The Chronicles of Riddick (2004)
Tell her to quit if she's going to work like thatบอกเธอให้ลาออกไปเลย ถ้าคิดจะมาทำวันเว้นวันอย่างนั้น Spygirl (2004)
Every other day for two years...ทุกวันเว้นวัน ร่วมสองปีด้วยกัน... Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Well, what then, alternating nights, uh, weekends/weekdays?หรือว่าสลับกันวันเว้นวัน หรือเสาร์-อาทิตย์หรือจันทร์ถึงศุกร์? An Embarrassment of Bitches (2012)
But this unsub is killing at a rate of one victim every other day, and he's targeting ordinary citizens.แต่หมอนี่ฆ่าวันเว้นวัน และเลือกเหยื่อเป็นคนธรรมดา Perennials (2012)
He's sick every other day, as if that's his job.ท่านก็ป่วยกระเสาะกระแสวันเว้นวันเป็นประจำค่ะ Episode #1.4 (2013)
How can I report that to you day after day?แล้วฉันจะรายงานคุณเรื่องนี้วันเว้นวันหรือคะ Episode #1.4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันเว้นวัน[n. exp.] (wan wen wan) EN: every other day ; every alternate day ; every second day ; every two days   FR: un jour sur deux ; tous les deux jours

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each,all possible
other(อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一日おき[いちにちおき, ichinichioki] (n ) วันเว้นวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top