ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วนอุทยาน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วนอุทยาน-, *วนอุทยาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วนอุทยาน(n) (national) park, Example: แหล่งโบราณคดีออบหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานออบหลวง เขตติดต่ออำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม และทางราชการได้ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วนอุทยานน. ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม เช่นมีนํ้าตก ถํ้า และทางราชการได้เข้าไปปรับปรุงตกแต่งสถานที่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forest Parkวนอุทยาน, Example: สถานที่ในป่าที่มีทิวทัศน์สวยงาม เช่น มีน้ำตก หน้าผา มีหมู่ไม้ที่สวยงาม มีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ กรมป่าไม้จึงจัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยปกติแล้วจะมีเนื้อที่เล็กๆ ไม่กว้างใหญ่เหมือนอุทยานแห่งชาติ และไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับเหมือนอุทยานแห่งชาติ แต่ในทางปฎิบัติ วนอุทยานบางแห่งก็มีลักษณะเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ซึ่งเมื่อกรมป่าไม้มีกำลังที่จะสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ และเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ ก็จะดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในเวลาต่อไป ในประเทศไทยมีวนอุทยานอยู่ 55 แห่ง [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วนอุทยาน[wana-utthayān] (n) EN: park ; national park ; botanical garden  FR: parc [m] ; parc national [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
grand canyon national parวนอุทยานแห่งชาติในอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา
national parkn. วนอุทยานแห่งชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
park(n) วนอุทยาน,สวนสาธารณะ,อุทยาน,ที่จอดรถ,สวนธรรมชาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top