ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วจี

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วจี-, *วจี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วจี(n) words, See also: speech, utterance, saying, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, พจน์, วจนะ, Notes: (บาลี)
วจีเภท(n) speech, See also: utterance, intonation, Syn. การพูด, Thai Definition: การเปล่งถ้อยคำ, การพูดแบ่งเป็นหัวข้อ, Notes: (บาลี)
วจีวิภาค(n) parts of speech, Example: ในแง่วจีวิภาคอาจจะกล่าวได้ว่า คำว่า ชาติหมา ประกอบด้วย 2 หน่วยคำ, Thai Definition: ชื่อแขนงวิชาในไวยากรณ์บาลี ว่าด้วยคำพูด
วจีวิภาค(n) speech classification, Example: ตำราภาษาไทยแต่เดิมนั้นประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์, Thai Definition: ชื่อตำราไวยากรณ์ไทยว่าด้วยการแบ่งคำพูดเป็นชนิดต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วจี(วะ-) น. คำพูด, ถ้อยคำ.
วจีกรรมน. การพูด, การกระทำทางวาจา, เช่น การกล่าวเท็จเป็นการทำผิดทางวจีกรรม.
วจีทุจริต(วะจีทุดจะหฺริด) น. ความประพฤติชั่วทางวาจา มี ๔ อย่าง ได้แก่ การพูดเท็จ ๑ การพูดคำหยาบ ๑ การพูดส่อเสียด ๑ การพูดเพ้อเจ้อ ๑.
วจีวิภาคน. ชื่อตำราไวยากรณ์ตอนที่ว่าด้วยคำและหน้าที่ของคำ.
วจีสุจริต(วะจีสุดจะหฺริด) น. ความประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ อย่าง ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ๑ การไม่พูดคำหยาบ ๑ การไม่พูดส่อเสียด ๑ การไม่พูดเพ้อเจ้อ ๑.
วจีเภทน. การเปล่งถ้อยคำ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วจี[wajī] (n) EN: words ; speech ; utterance ; saying
วจีวิภาค[wajīwiphāk] (n) EN: morphology ; word classification ; speech classification
วจีเภท[wajīphēt] (n) EN: speech ; utterance ; intonation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
refugee(เรฟ'ฟิวจี) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย,ผู้หนีภัย, See also: refugeeism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abyss(n) เหว,อเวจี,นรก,ห้วง
chinaman(n) คนจีน,ชาวจีน,เจ๊ก
Chinese(n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top