ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้อเลียน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้อเลียน-, *ล้อเลียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้อเลียนก. เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น เช่น พูดทำเสียงล้อเลียนคนติดอ่างหรือคนพูดไม่ชัด แสดงกิริยาเดินขากะเผลกล้อเลียนคนขาเป๋.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political satireล้อเลียนการเมือง [TU Subject Heading]
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jape(vi) ล้อเล่น, See also: ล้อเลียน, Syn. jest, joke, gibe
mock at(phrv) ล้อเลียน, See also: หัวเราะเยาะ
mime(vt) แสดงล้อเลียน, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic, imitate
mimic(vt) ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mock(vt) เลียนแบบ, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic
parody(vt) ล้อเลียน
rag(vi) หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rag(vt) หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rally(vt) ล้อเลียน, See also: หยอกล้อ, Syn. tease
ridicule(vt) เยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน, Syn. laugh at, mock, sneer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
april fools'dayวันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
caricature(แค'ระคะเชอะ) {caricatured,caricaturing,caricatures} n. ภาพล้อ,ภาพล้อบุคคล,การ์ตูนล้อเลียน,ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียน vt. เขียนภาพหรือการ์ตูนล้อเลียน, Syn. travesty
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
joke(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรื่องเล่น ๆ ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำ ๆ ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น,พูดเล่น,พูดล้อเลียน,พูดตลก. vt. ทำตลก,เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
leg(เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
mime(ไมม,ฺ มิม) n. ละครใบ้,โขน,การแสดงท่าทางล้อเลียน,ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน,จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery

English-Thai: Nontri Dictionary
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน,ล้อ,หยอกล้อ
joke(vi) พูดเล่น,พูดตลก,พูดล้อเลียน,เล่นตลก
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ,การล้อเลียน,การจำลอง,คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน,ล้อ,เลียนแบบ,จำลอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Karikatur(n) |die, pl. Karikaturen| ภาพล้อเลียน, การ์ตูนล้อเลียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top