ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล่อลวง

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่อลวง-, *ล่อลวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่อลวงก. ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ เช่น ล่อลวงเด็กไปขาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They had seduced him with privileges, money for his researches...พวกเขาได้ล่อลวงเขาด้วยสิทธิเงินสำหรับงานวิจัยของเขา ... The Russia House (1990)
Seductive, manipulative.ยั่วยวน ล่อลวง Basic Instinct (1992)
She's trying to seduce you.เธอพยายามจะล่อลวงคุณ Basic Instinct (1992)
They always try to seduce you.พวกเขาก็พยายามจะล่อลวงคุณ Basic Instinct (1992)
"'Beware, lest Hezekiah persuade you. "'"จงระวัง อย่าให้เฮเซคียาห์ ล่อลวงเจ้า" Wuthering Heights (1992)
Armstrong and his dupe Richardson, who carried the bomb.อาร์มสตรองและผู้ที่ถูกล่อลวงของเขา ริชาร์ดผู้ดำเนิ? In the Name of the Father (1993)
You try to make a dupe out of me!เธอพยามจะ ล่อลวงฉันหรือไย The Nightmare Before Christmas (1993)
It was like... the Garden before the Fall.มันเหมือนสวนอีเดนก่อนถูกปีศาจล่อลวง Don Juan DeMarco (1994)
Look at it in any way you like. The temptation is not worth the risk.มองไปที่สิ่งที่หลานอยากให้เป็นสิ การล่อลวงไม่มีค่าพอให้เสี่ยงหรอก Episode #1.5 (1995)
Debauches, intrigues, seductions!ขี้เหล้า คบชู้สู่สาว ล่อลวงหญิงสาว Episode #1.5 (1995)
Then I shall venture none... however sorely I am tempted.งั้นฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอก ยังไงฉันก็ไม่อยากถูกล่อลวงอย่างเจ็บแสบ Episode #1.6 (1995)
Something more enticing.บางอย่างที่น่าล่อลวงมากกว่านี้ Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bamboozle[VT] หลอกลวง (คำสแลง), See also: ล่อลวง, Syn. swindle, trick
beguile[VT] ล่อลวง, See also: ตบตา, ทำให้หลงกล, หลอกลวง, Syn. cheat, trick
betray[VT] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง, Syn. deceive
cajole into[PHRV] ล่อหลอกในเรื่อง, See also: ล่อลวงเรื่อง, ทำให้หลงกล, ทำให้หลงเชื่อ
cheat into[PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, Syn. trick into
cheat of[PHRV] ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง, See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
cheat out of[PHRV] ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง, See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้, Syn. beguile out of, chisel out of, cozen out of, defraud of, do out of, gull out of, trick out of
chisel out of[PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ฉ้อโกง, Syn. cheat out of
cozen out of[PHRV] โกง, See also: ล่อลวง, Syn. cheat out of
entice away[PHRV] ล่อลวงให้ออกจาก, See also: ชักชวนให้ละทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
circeanadj. มีมารยา,มีเล่ห์,ล่อลวง
come-hitheradj. ซึ่งยั่วยวน,ซึ่งล่อลวง
comeon(คัม'ออน) n. การล่อลวง, Syn. lure
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch

English-Thai: Nontri Dictionary
befool(vt) ล่อลวง,หลอกลวง,หลอก
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
dupe(vt) หลอกลวง,หลอกใช้,ลวง,ล่อลวง,ต้มตุ๋น
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
inveigle(vt) ยั่ว,ล่อลวง,ชักชวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top