ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลึก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลึก-, *ลึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลึก(adj) deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai Definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น
ลึก(v) be deep, Ant. ตื้น, Example: บ่อน้ำตรงนี้ลึกนะ เด็กๆ อย่าลงไปเล่นตามลำพัง, Thai Definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น
ลึก(adv) deeply, See also: profoundly, reconditely, Syn. ลึกซึ้ง, ลุ่มลึก, Ant. ตื้น, Example: เมื่อคิดไปให้ลึกแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย, Thai Definition: หยั่งรู้ได้ยาก
ลึกล้ำ(adj) forceful, Syn. ล้ำลึก, Example: เขามีวิธีการอันลึกล้ำเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงที่คู่แข่งต่างเกรงกลัว, Thai Definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
ลึกซึ้ง(adv) profoundly, See also: deeply, reconditely, Example: เราคงไม่ต้องพิจารณาอะไรกันให้ลึกซึ้งนัก, Thai Definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ลึกซึ้ง(adj) profound, See also: deep, abstruse, recondite, wise, Example: ความเข้าใจภาษาของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบันจะทำได้, Thai Definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ลึกลับซับซ้อน(adj) mysterious, See also: secret, hidden, concealed, mystic, occult, Syn. ลึกลับ, เร้นลับ, ลี้ลับ, ซับซ้อน, Example: บ่อยครั้งที่เขาออกมาแฉเรื่องราวลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นให้คนอื่นได้รู้, Thai Definition: ที่ชวนให้สงสัยหรือเข้าใจได้ยาก
ลึกลับซับซ้อน(v) be mysterious, Syn. ลึกลับ, เร้นลับ, ลี้ลับ, ซับซ้อน, Example: สถานที่ทำงานของชุดปฏิบัติการชุดนี้ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอย่างที่คนทั่วไปคิดกัน, Thai Definition: เร้นลับจนเหลือรู้เหลือเห็น หรือที่เข้าใจได้ยาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลึกว. ตํ่าลงไปจากขอบมากกว่าปรกติ เช่น ชามก้นลึก, ไกลตํ่าลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน เช่น ทะเลลึก นํ้าลึก เหวลึก, ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น เช่น ป่าลึก ซอยลึก
ลึกหยั่งรู้ได้ยาก เช่น ความคิดลึก
ลึกตรงข้ามกับ ตื้น.
ลึกซึ้งว. ลึกมากจนยากที่จะหยั่งรู้ได้ เช่น ปัญหาลึกซึ้ง คิดลึกซึ้ง.
ลึกลับว. เร้นลับจนเหลือรู้เหลือเห็น หรือที่เข้าใจได้ยาก, ยากที่จะสืบสาวราวเรื่องได้ หรือที่สืบสาวราวเรื่องได้ยาก, เช่น เรื่องลึกลับ คดีลึกลับ คนลึกลับ.
ลึกล้ำว. ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง เช่น ปัญญาลึกล้ำ จิตมนุษย์สุดลึกล้ำ, ล้ำลึก ก็ว่า.
ลึกลือว. ลึกมาก, ไกลมาก, เช่น เก็บของในที่ลึกลือ จอดรถในที่ลึกลือ.
ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง, สลับซับซ้อน, ยากที่จะเข้าใจได้, เช่น ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profundus; deepลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deep; profundusลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occultลึกลับ, ซ่อนเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deepลึก,ส่วนที่อยู่ลึก [การแพทย์]
Depthลึกซึ้ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลึก[leuk] (v) EN: be deep
ลึก[leuk] (adj) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse  FR: profond
ลึก[leuk] (adv) EN: deeply ; profoundly ; reconditely  FR: profondément
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant
ลึกซึ้ง[leukseung] (adv) EN: profoundly ; deeply ; reconditely
ลึกลับ[leuklap] (adj) EN: mysterious ; secret ; hidden  FR: mystérieux ; secret
ลึกลับซับซ้อน[leuklap sapsøn] (adj) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult  FR: mystérieux ; secret ; occulte

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

dork(n) คนประหลาด, คนพิลึก, คนบ้า, คนงี่เง่า, See also: freak, Syn. jerk
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
nostalgic(adj) ซึ่งรำลึกถึงความหลัง เช่น You will feel nostalgic because this screensaver shows your images in a way similar to how many documentaries and biographies show still images from a history or a person's past.
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
hyperventilate(vi) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottomless(adj) ลึกมาก
dark(adj) ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
deep(adj) ลึก (เช่น ตู้ลึก), See also: มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง, Syn. far
deep(adj) ลึก (เช่น บ่อลึก), See also: ไกลเข้าไปด้านใน, Syn. far in or back, far, Ant. shallow
deep(adj) ลึก (เช่น บ่อลึก), See also: ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก, Syn. extending far down from the top or surface, Ant. shallow
deep(adj) ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้), See also: ล้ำลึก ฉลาด, Syn. astute, discerning, intelligent, Ant. superficial
deep(adv) ลึกมาก, Syn. far below the surface, extending far downward, Ant. shallow
deep(adj) ลึกลับ (เช่น บุคคล), See also: ซ่อนความรู้สึก, Syn. mysterious, obscure
deep(adv) ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ), See also: เต็มที่, Syn. extreme, intense
deep(adv) สนิท (หลับ), See also: ลึก หลับ, Syn. intense, profound, Ant. light

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abysmal(อะบิซ' มัล) adj. ลึกสุดหยั่ง, ใหญ่สุดหยั่ง, เหลือเกิน
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
abyssal(อะบิส' ซัล) adj. ลึกซึ้ง, สุดหยั่ง, วัดไม่ได้
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anamnesis(แอนแอมนี' ซิส) n., (pl. -ses) n. ขอรำลึก , การชวนให้รำลึกถึงความหลัง, ประวัติโรค. -anamnestic adj. (reminiscence)
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป

English-Thai: Nontri Dictionary
artesian(adj) ลึก
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
canyon(n) หุบเขาลึก
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
commemoration(n) การฉลอง,ที่ระลึก,พิธีฉลอง,อนุสรณ์
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystal(n) ผลึกแก้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
深い[ふかい, fukai] (adj) ลึก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
深まる[ふかまる, fukamaru] TH: ลึกซึ้งขึ้น  EN: to deepen (vi)

German-Thai: Longdo Dictionary
teif(adj) ลึก
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Ostern(n, uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, Syn. mysteriös
Denkmal(n) |das, pl. Denkmäler| อนุสรณ์, ที่ระลึก เช่น Die Statue aus weißem Marmor wurde im Jahr 1706 errichtet und ist eines der ältesten Denkmäler Merans.

French-Thai: Longdo Dictionary
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top