ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลั่น

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลั่น-, *ลั่น*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ลั่นมีเสียงดังมาก เช่น ขำดังมาก หรือแปลว่าเวลาที่เราพิมพ์แชทคุยกับคนเพื่อน แต่ดันส่งผิดคนซะงั้น หรือโพสต์ผิดแอคเคานต์ก็ใช้คำว่าลั่นได้เหมือนกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลั่น[ADV] loudly, See also: in a high voice, noisily, Syn. ดังลั่น, Example: วัยรุ่นหน้าตาคมเข้มตะโกนลั่นแทรกเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่ม, Thai definition: อย่างเสียงดัง
ลั่น[V] shoot, See also: fire, pull the trigger, discharge, Syn. ยิง, Example: กระสุนทุกนัดที่ลั่นออกจากปากกระบอกปืน ย่อมมีมนุษย์เป็นผู้อยู่หลังพานท้ายปืน
ลั่น[V] clap (or cry) loudly, See also: rumble, be loud, be thunderous, Example: ชายชรายืนปรบมือให้กับตัวเอง และลั่นเสียงหัวเราะตามเด็กไปด้วย, Thai definition: มีหรือทำให้มีเสียงดัง
ลั่น[V] clap (or cry) loudly, See also: rumble, be loud, be thunderous, Example: ชายชรายืนปรบมือให้กับตัวเอง และลั่นเสียงหัวเราะตามเด็กไปด้วย, Thai definition: มีหรือทำให้มีเสียงดัง
ลั่นคำ[V] give one's word, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นปาก, ลั่นวาจา, Example: โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้, Thai definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น
ลั่นนก[V] pull the trigger, Syn. ลั่นไก, Thai definition: เหนี่ยวไกให้สับลงที่แก๊ป
ลั่นไก[V] pull the trigger, Syn. ลั่นนก, Example: มือสังหารลั่นไกปืนใส่หัวนักศึกษาอย่างโหดร้ายทารุณ, Thai definition: เหนี่ยวไกให้สับลงที่แก๊ป
ลั่นดาล[V] bolt, See also: latch, lock, Syn. ลงสลัก, เสือกกลอน, ลงกลอน, เลื่อนสลัก, Example: เธอลั่นดาลประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไป
ลั่นปาก[V] speak, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นวาจา, ลั่นคำ, Thai definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น
ลั่นวาจา[V] give one's word, Syn. ลั่นปาก, ลั่นคำ, ลั่นคำพูด, Example: จอมพลสฤษดิ์นายกฯ สมัยนั้นแค้นมาก ลั่นวาจาว่า เราจะไม่ยอมเสียดินแดนอีกต่อไป, Thai definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลั่นก. มีเสียงดัง เช่น ฟ้าลั่น ไม้ลั่น กระดานลั่น, ทำให้มีเสียงดังหรือทำให้เกิดเสียงดัง เช่น ลงบันได บันไดลั่น บิดตัวจนกระดูกลั่น
ลั่นยิง เช่น ลั่นธนู ลั่นปืน
ลั่นปริออกแตกออกเป็นทางยาวและมีเสียงดัง เช่น จั่นลั่น แก้วใส่น้ำร้อนลั่น
ลั่นโดยปริยายหมายถึงมีเสียงดังคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลือลั่น.
ลั่นว. มีเสียงดังมาก เช่น หัวเราะลั่น ร้องไห้ลั่น.
ลั่นกุญแจก. ใส่กุญแจ.
ลั่นฆ้องก. ตีฆ้อง.
ลั่นดาลก. ลงสลัก, ขัดกลอน.
ลั่นถันน. งิ้วประเภทหนึ่ง, งิ้ว
ลั่นถันชื่อเพลงไทยสำเนียงจีน อัตรา ๒ ชั้น ของเก่า หน้าทับสองไม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plumeriaลั่นทม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's that?ลั่นจากสาระสำคัญ Help! (1965)
- What's that? - Distilled from the essence...ลั่นจากสาระสำคัญ Help! (1965)
Not distilled from the essence of orchids found only in certain recesses?ลั่นไม่ได้มาจากสาระสำคัญของ บางอย่าง กล้วยไม้พบได้เฉพาะในบางอย่าง หลืบมืดลึก? Help! (1965)
20 miles from here! Pumping it, they are! Refining!จากนี่ไป 20 ไมล์ เขากำลังสูบมันมากลั่นThe Road Warrior (1981)
The women in the audience screamed.พวกผู้หญิงในที่นั่งชมร้องลั่น Stand by Me (1986)
Hell, half the guys in this store probably wear lace underwear but, this....เพิ่งจะเห็นอะไรที่มันพิลึกพิลั่นที่สุดคราวนี้เอง นี่... Mannequin (1987)
They don't mean to shoot you. Friendly fucking casualty.ปืนมันลั่นโป้งป้างออกมาเอง Casualties of War (1989)
Pumpkins scream in the dead of nightราชาฟักทองคำรามลั่นในค่ำคืนแห่งความตาย The Nightmare Before Christmas (1993)
So ring the bells and celebrateดังนั้นจงลั่นกระดิ่ง และเฉลิมฉลอง The Nightmare Before Christmas (1993)
There's an oil refinery and a scrap yard.มีโรงกลั่นน้ำมัน ป่าช้ารถ Heat (1995)
Refinery only pays by check.โรงกลั่นจ่ายเป็นเช็ค Heat (1995)
A refinery and a scrap yard.โรงกลั่นกับป่าช้ารถ Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack   FR: claquer
ลั่น[v.] (lan) EN: sound ; click ; resound   
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off   FR: déclencher ; tirer ; décharger
ลั่น[adv.] (lan) EN: loudly ; in a high voice ; noisily   FR: d'une voix forte ; bruyamment
ลั่นดาล[v.] (landān) EN: bolt ; latch ; lock   FR: verrouiller
ลั่นทม[n.] (lanthom) EN: pagoda tree ; lunthom ; leelawadee   
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daēng) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine   
ลั่นไก[v. exp.] (lan kai) EN: pull the trigger   FR: appuyer sur la détente

English-Thai: Longdo Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fire[VT] ยิง, See also: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน), Syn. shoot, discharge, shell
latch[VT] ใส่กลอน, See also: ลั่นกุญแจ, ลงกลอน, Syn. fasten, secure, bolt, hook, close
squeak[VI] ลั่นเอี๊ยดๆ, See also: ร้องจี๊ดๆ อย่างหนู, ดังอี๊ดอ๊าด, Syn. creak, screech, squeal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
brewingn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
brewisn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
coal oiln. น้ำมันถ่านหินที่ได้จากการกลั่นทำลายถ่านบิทูมัน (bituminous coal) ,น้ำมันก๊าด
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(vi) ใส่สลัก,ใส่กลอน,ลั่นดาล
brew(vt) ต้ม,ปรุง,ชง(น้ำชา),กลั่น
burst(vi,vt) ระเบิด,ผลิ,ปริ,ลั่น,โผล่,ส่องแสง, ปรากฏ
click(vi) กระดกลิ้น,ดีดนิ้ว,ง้างนก,ลั่นไก
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง
crash(vt) ลั่น,ล้ม,ตก,พัง,ชนโครม,ปะทะ
creak(vi) ลั่นดังเอี๊ยด
distil(vt) กลั่น,สกัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
鳴る[なる, naru] Thai: ลั่น

German-Thai: Longdo Dictionary
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top