ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ละเมอ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละเมอ-, *ละเมอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเมอ[V] daydream, See also: be deluded into thinking, Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ, Example: ตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มได้แต่ละเมอเพ้อหาถึงแต่หญิงสาวที่เพิ่งพบเจอ, Notes: (ปาก)
ละเมอ[V] talk in one's sleep, See also: have a nightmare, Example: บางคนละเมอลุกขึ้นเดินขณะหลับตาและเดินเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง, Thai definition: พูด ทำ หรือแสดงในเวลาหลับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละเมอก. พูด ทำ หรือแสดงในเวลาหลับ, (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า หลงเพ้อ เช่น เขากลับไปนานแล้ว ยังละเมอว่าเขายังอยู่, มะเมอ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you're a sleepwalkerบางทีเราอาจจะนอนละเมอ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
"bizzako"... and is... severely delusional.... and believes he's somebody else.หลงละเมอเอามากๆ เชื่อว่าเขาคือคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
Was I talking in my sleep?นี่ผม... ...ละเมออะไรออกไปเนี่ย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Shouting "Drop your gun, I'm a cop" even in my dreams?เวลานอนก็ให้ละเมอ "หยุดนะ ฉันเป็นตำรวจ" ยังงั้นเหรอ Infernal Affairs (2002)
Were you sleep talking in my class?นี่เธอละเมอในวิชาของฉันเหรอ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
She snores sometimes and speaks Chinese and Korean in her sleep.บางทีก็กรนด้วย แล้วก็ ละเมอพูดภาษาจีนปนเกาหลีออกมา Innocent Steps (2005)
She sleepwalks, so you have to be careful but if you see her, please, tell her to wait for me.เธอชอบละเมอ, คุณลองดูดีๆ ถ้าคุณเจอเธอ โปรด, บอกให้ให้เธอรอฉัน Silent Hill (2006)
Listen to me, she 's ill. She sleepwalks.ฟังฉันนะ เธอไม่สบาย เธอนอนละเมอเดิน Silent Hill (2006)
You were sleepwalking.คุณกำลังเดินละเมอ Ice Age: The Meltdown (2006)
Your choice. The quick have their sleepwalkers, and so do the dead.ก็แล้วแต่ คนเป็นเดินละเมอ Rescue Dawn (2006)
But now, he's obviously completely delusional.แต่ที่แน่ๆตอนนี้เขากำลังหลงละเมอ The Host (2006)
You were talking, muttering something.คุณละเมอ พูดบางอย่าง Out of the Past (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking   
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: talk in one's sleep ; have a nightmare   FR: parler en dormant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleepwalking(สลีพ'วอล์คคิง) adj.,n. (การ) เดินขณะหลับ,เดินหลับ,เดินละเมอ., See also: sleepwalker,n.
somnambulate(ซอมแนม'บิวเลท) vi. เดินหลับ,เดินละเมอ., See also: somnambulance n. somnambulant adj.,n. somnambulation. somnambulator n.
somnambulism(ซอมแนม'บิวลิสซึม) n. การเดินหลับ,การเดินละเมอ โรคเดินหลับหรือเดินละเมอ, See also: somnambulist n. somnambulistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
sleepwalking(n) การเดินหลับ,การเดินละเมอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top