ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ละลาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละลาย-, *ละลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละลาย(v) disappear, See also: vanish, dissolve, Syn. หายไป, หมดไป, สูญไป, Example: ทรัพย์สมบัติอันมากมายของเขาได้ละลายไปแล้ว
ละลาย(v) dissolve, Syn. สลายตัว, Example: วิตามินเอเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันตัวแรกที่นักโภชนาการค้นพบเมื่อแปดสิบปีก่อน, Thai Definition: คลายตัวหรือทำให้คลายตัวซึมซาบสลายไปในน้ำหรือของเหลว
ละลาย(v) melt, See also: thaw, fuse, dissolve, Syn. หลอมเหลว, หลอมละลาย, Example: น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายลงด้วยความร้อนของโลก, Thai Definition: อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละลายก. อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน เช่น นํ้าแข็งละลาย
ละลายคลายตัวหรือทำให้คลายตัวซึมซาบสลายไปในนํ้าหรือของเหลว เช่น ยาละลาย เกลือละลายในนํ้า ละลายยาหอม ละลายนํ้าตาลในนํ้ากะทิ, โดยปริยายหมายความว่า หายไป, หมดไป, เช่น พอเห็นนํ้าตา ความโกรธแค้นก็ละลายหายไป เอาเงินไปละลายในวงไพ่หมด
ละลายอาการที่สารอย่างหนึ่งแผ่กระจายในสารอีกอย่างหนึ่งอย่างสมํ่าเสมอโดยไม่มีปฏิกิริยาเคมีต่อกัน เช่น คาร์บอนละลายในเหล็ก แอลกอฮอล์ละลายในนํ้า แก๊สออกซิเจนละลายในแก๊สไนโตรเจน ผลที่ได้เรียกว่า สารละลาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissolve, Physicallyละลาย [การแพทย์]
Fibrinolytic Effectละลายก้อนลิ่มเลือด [การแพทย์]
Lesions, Lyticละลายกระดูก [การแพทย์]
Like Dissolve Likeละลายในตัวทำละลายพวกเดียวกัน [การแพทย์]
Lipid-Solubleละลายในไขมัน [การแพทย์]
Liquifiedละลาย [การแพทย์]
Lyticละลาย, ไลติค [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละลาย[lalāi] (v) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse  FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
ละลายรวมกัน[lalāi rūam kan] (v, exp) EN: fuse
ละลายได้[lalāi dāi] (adj) EN: soluble  FR: soluble
ละลายไป[lalāi pai] (adj) FR: fondu

English-Thai: Longdo Dictionary
go under(vi) ล้มละลาย, เจ๊ง เช่น That bookstore is going under.
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissolve in(phrv) ละลายใน, Syn. dissolve into
dissolve into(phrv) ละลายใน, Syn. dissolve in
dissolve(vi) ละลาย, See also: เจือจาง, หายไป, จางไป, Syn. melt, liquefy, liquate, Ant. freeze, harden, solidify
dissolve(vt) ละลาย, See also: ทำให้หายไป, ทำให้เจือจาง, Syn. melt, liquefy, liquate, Ant. freeze, harden, solidify
melt away(phrv) ละลายหายไป (น้ำแข็ง,ของแข็ง)
melt in(phrv) ละลายเป็นส่วนหนึ่งของ, Syn. dissolve in, dissolve into
melt into(phrv) ละลาย, Syn. melt in, dissolve into
melt(vi) ละลาย, See also: หลอมละลาย, Syn. liquefy, liquidize, Ant. freeze, solidify
thaw(vi) ละลาย (น้ำแข็งหรือหิมะ), See also: อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย อากาศ
thaw out(phrv) ละลาย, See also: ทำให้อุ่นขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
albumenize(แอลบู' มิไนซ) vt. ใส่สารละลาย albumin (treat with an albuminous solution)
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic al adj. universal solvent
amylose(แอม' มะโลส) n. ส่วนประกอบที่ละลายได้ของแป้งที่มีลักษะเป็น gel แข็งที่อุณหภูมิปกติ
aqua regia(-รี'เจีย) n. ของเหลวที่ประกอบด้วยในตริกแอซิดหนึ่งส่วนและกรดเกลือ 3-4 ส่วน ใช้ละลายทองและแพลทินัม (nitrohydrochloric acid)
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
austenite(ออส'ทะไนทฺ) n. สารละลาย (หลอดเหลว) ของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ในเหล็ก
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่
dilute(vi, vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง
dilution(n) การเจือจาง,การละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
evaporate(vt) เอาน้ำออก,ระเหย,จางหายไป,เหือดแห้ง,ละลายไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Break the ice(phrase) ละลายพฤติกรรม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
溶ける[とける, tokeru] TH: ละลาย  EN: to melt

German-Thai: Longdo Dictionary
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| สารละลาย
auflösen[เอ๊าฟ-เลอ-เซ่น] (vi) |löste auf, hat aufgelöst| หลอมละลาย, Syn. zerlassen
Verschmelzung(n) |die, pl. Verschmelzungen| การหลอมละลาย, การรวมตัวกัน, See also: Schmelzen, Syn. Fusion
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top