ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลดละ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดละ-, *ลดละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดละ[V] loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลดละก. ยอมเว้นให้, ยอมหย่อนให้, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้ายอย่างไม่ลดละ, ละลด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was a really bad student, but that didn't stop my dad, the doctor, pulling a lot of strings to get me into med school....แต่พ่อผมก็ไม่ลดละ ท่านพยายามเต็มที่ ให้ผมได้เข้ารร.แพทย์ Punchline (1988)
Kusano has been relentlessly harassing Ms. Asanoคุซาโนะไม่ลดละที่จะ ตามราวีอาซาโนะซัง GTO (1999)
All the Jedi relentlessly persue the Malevolence.เหล่าเจไดต่างตามล่ายานเมลโวแลนซ์ต่อไป อย่างไม่ลดละ\i0} Destroy Malevolence (2008)
How many years has it been? Lt'll be quicker to find a donorไม่รู้ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้ว นางยังไม่ลดละที่จะหาคนอุปการะ Portrait of a Beauty (2008)
Witnesses say he looked dead but that you wouldn't give up on the CPR.ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาดูเหมือนตายแล้ว แต่คุณไม่ยอมลดละในการทำซีพีอาร์ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You're so hell-bent on burning us, you keep getting in bed with the devil.นายพยายาเล่นงานพวกเราอย่างไม่ยอมลดละ นายเป็นพวกเดียวกันกับปีศาจร้าย Smite (2009)
Rita, what do I mean when I say the author describes her protagonist's circumstances as "unrelenting"?ริต้า ครูต้องการสื่ออะไร เวลาครูบอกว่า นักเขียนบรรยายถึงตัวละครเอกว่า ไม่ลดละ Precious (2009)
Like it or not, we're all being shot relentlessly forward, making the journey from birth to death, and there's no going back.ชอบหรือไม่เรากำลังทั้งหมด ถูกยิงอย่างไม่ลดละไปข้างหน้า ทำให้การเดินทาง ตั้งแต่เกิดจนตาย และไม่มีที่จะกลับ Is Time Travel Possible? (2010)
I didn't know that he'd persistently survive on like this.ฉันไม่นึกว่าเขาจะสู้อย่างไม่ลดละ เพื่อความอยู่รอดขนาดนี้ The Fugitive: Plan B (2010)
And never, it is said, will Balthazar waver from his quest, for mankind will never be safe until Morgana is destroyed by the Prime Merlinean.ว่ากันว่าบัลธาซาร์ไม่เคยลดละการค้นหาแม้แต่น้อย เพราะมวลมนุษย์ไม่มีวันจะสิ้นภัย จนกว่ามอร์กาน่าจะสิ้นชีพด้วยน้ำมือของ ไพรม์ เมอร์ลิเนี่ยน The Sorcerer's Apprentice (2010)
That's not fading is scaring the hell out of me.แบบไม่ลดละแบบนี้ มันทำให้ฉันกลัวนะ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
ETA's never been shy about calling their shots.คนของETAไม่ลดละที่จะเรียกร้องความสนใจ The Wake-Up Bomb (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดละ[v.] (lotla) EN: loosen   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top