ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลงบัญชี

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงบัญชี-, *ลงบัญชี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงบัญชี[V] charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No problem. Tell him to put it on my tab. Of course.ไม่มีปัญหา บอกมันลงบัญชีฉันไว้ Goodfellas (1990)
We'll just put it on his employee account.เราก็แค่ลงบัญชีไว้ในฐานข้อมูลพนักงานเท่านั้นเอง Mannequin: On the Move (1991)
- Sure. - Put it on my tab.เอามา 2 แก้วเลย ลงบัญชีชั้น Good Will Hunting (1997)
On the master's account.ลงบัญชีของนายท่านไว้นะ Girl with a Pearl Earring (2003)
Take the dog for a week. If you're happy, we'll add it to your debt.เอาไปก่อนก็ได้ สักอาทิตย์หนึ่ง ถ้าถูกใจ จะลงบัญชีหนี้ให้ Uno (2004)
- Put it on my tab, Ernie.- ลงบัญชีฉัน, เอิลนี่. Fantastic Four (2005)
- Put it on the expense account, so... - Very well.-ลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายฉันก็ได้ Match Point (2005)
Count on it.จดลงบัญชีไว้เลย The Game (2007)
I'll add it to your tab.ฉันจะลงบัญชีแกไว้ Crows Zero (2007)
Travis runs a tab for himเทรวิชลงบัญชีเขาไว้แล้ว My Blueberry Nights (2007)
I guess you can give it to Travis and he can mark the debt paidฉันคิดว่าเธอคงเอาไปให้เทรวิสแทนฉันได้แล้วก็ อย่าลืมให้เขาลงบัญชีว่าจ่ายแล้ว My Blueberry Nights (2007)
-Tamo-chan put it on our tab.- ทาโมะจัง ลงบัญชีพวกเราไว้ก่อนนะ Operation Proposal (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงบัญชี[v. exp.] (long banchī) EN: harge it to one's account ; put it to one's account ; keep the accounts   FR: créditer un compte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credit[VT] ลงบัญชีรายรับ
chalk up[PHRV] คิดบัญชี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลงบัญชี, Syn. clock up, log up, notch up, score up
charge against[PHRV] ลงบัญชี, See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
charge down[PHRV] ลงบัญชี (หนี้สิน), See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
charge to[PHRV] ลงบัญชี, See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
debit against[PHRV] ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit to, debit with
debit to[PHRV] ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit against
debit with[PHRV] ลงบัญชีว่าเป็นหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit against
put down to[PHRV] ซื้อสินค้าโดยใส่บัญชี, See also: ลงบัญชีไว้
score up[PHRV] บันทึก, See also: ลงบัญชี, Syn. chalk up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
debit(เดบ'บิท) {debited,debiting,debits} vt.,n. (รายการ,การ) ลงบัญชีลูกหนี้,หักบัญชี,คิดเงิน, Syn. debt
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
tally(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมาย,ติ้ว,ป้ายเครื่องหมาย,ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ,การบันทึก,บัญชี,คะแนนนับ,คะแนนเปรียบเทียบ,ตัวฉลากหรือเครื่องหมายสำหรับนับจำนวน,หน่วยนับ,สิ่งที่ใช้นับ. vt. นับ,ตรวจนับ,ทำเครื่องหมายนับ,บันทึก,ลงบัญชี,ทำให้ตกลง. vi. สอดคล้อง
write-off(ไรท์'ออฟ) n. การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ,การลดมูลค่าในบัญชี,การเสื่อมค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้,หนี้สิน
debit(vt) ลงบัญชีลูกหนี้,คิดเงิน,หักบัญชี
score(vt) ให้คะแนน,ทำคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชี,ประเมินผล,บันทึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top