ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลงชื่อ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงชื่อ-, *ลงชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงชื่อ[V] sign, See also: autograph, put down one's name, Syn. ลงนาม, เซ็นชื่อ, เซ็น, เขียนชื่อ, ลงลายมือชื่อ, Example: ชาวบ้านลงชื่อผ่านกำนันว่า จะเข้ามานั่งรับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงชื่อก. เขียนชื่อ, ลงลายมือชื่อ, ลงนาม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sign here.ลงชื่อที่นี่ The Blues Brothers (1980)
It is signed, "A friend."ลงชื่อ "เพื่อน" Clue (1985)
Now... sign it...เอาล่ะ ลงชื่อ Wuthering Heights (1992)
Look where he signed it...ดูที่เขาลงชื่อซี Wuthering Heights (1992)
All coaches must sign teams in before approaching bob run.โค้ชทุกคนจะต้องมาลงชื่อทีม ก่อนไปที่ทางแข่ง Cool Runnings (1993)
And then I signed it, from your mother.แล้วป้าก็ลงชื่อเอาไว้ว่าจากแม่ของเธอ The Joy Luck Club (1993)
You signed the letter in my mother's name?- ป้าลงชื่อจดหมายเป็นชื่อแม่ของฉันเหรอ The Joy Luck Club (1993)
You ripped off his bearer bonds.คุณฉกพันธบัตรที่ไม่ลงชื่อเขามา Heat (1995)
It will make the surprise all the greater, when I write to them and sign my name Lydia Wickham!ฉันจะทำเรื่องประหลาดใจครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อฉันเขียนจดหมายหาพวกเขาและลงชื่อว่าลิเดีย วิคแฮม Episode #1.5 (1995)
Yeah, your John Hancock.เขียนว่า ลงชื่อ จอห์น แฮนค็อก Dark Harbor (1998)
I say I'm looking for a Jason Marquette, you don't mention it?...เขียนว่าเขาจะฆ่าฉัน และลงชื่อว่า "จ.ม." Valentine (2001)
Okay.พวกคุณได้รับจดหมายขู่ลงชื่อว่า "จ.ม." หรอ? Valentine (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงชื่อ [v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name   FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in for[PHRV] ลงชื่อเข้าแข่งขัน, Syn. enter for
initial[VT] ลงชื่อแรก, See also: เซ็นชื่อแรก / อักษรแรกของชื่อ, Syn. underwrite, sign, endorse, inscribe
put down for[PHRV] ลงชื่อว่าเต็มใจจะจ่าย (จำนวนเท่าใด)
register as[PHRV] ลงทะเบียนเป็น, See also: ลงชื่อเป็น
register for[PHRV] ลงทะเบียน, See also: ลงชื่อสำหรับ
register with[PHRV] ลงชื่อกับ (ผู้มีหน้าที่)
sign[VI] ลงนาม, See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา, Syn. endorse, validate, Ant. cancel, invalidate
sign[VT] ลงนาม, See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา, Syn. endorse, validate, Ant. cancel, invalidate
sign in[PHRV] เซ็นชื่อเข้า, See also: ลงชื่อเข้า, Ant. sign out
sign off[PHRV] ลงชื่อในจดหมาย, See also: เซ็นชื่อปิดท้ายในจดหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
order cheque() n. เช็คลงชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
autograph(vt) ลงชื่อ,เซ็นชื่อ
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ
register(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,ลงบันทึก,แสดง,ออกเสียง
subscribe(vi) เห็นด้วย,อุดหนุน,บริจาค,ลงชื่อเป็นสมาชิก
subscription(n) การบริจาค,การอุดหนุน,การสั่งจอง,การลงชื่อเป็นสมาชิก

German-Thai: Longdo Dictionary
unterschreiben(vt) |unterschrieb, hat unterschrieben| เซ็นต์ชื่อ, ลงชื่อ เช่น einen Vertrag unterschreiben เซ็นต์ชื่อในสัญญา , See also: S. unterzeichnen ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top