ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร้อน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้อน-, *ร้อน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป่าไม้เขตร้อน[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n) Tropical Rain Forest
ภาวะโลกร้อน(n) Global Warming
ลาพักร้อน(vt) take a vacation leave

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สยามร้อน(n, slang) บริเวณสยามสแควร์ส่วนที่เป็นร้านค้าแบบไม่มีเครื่องปรับอากาศ ใช้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นสยามสแควร์ฝั่งที่ไม่ใช่สยามพารากอนหรือสยามเซ็นเตอร์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อน(adj) tropical, See also: hot, torrid, sultry, stifling, steamy, sweltering, scorching, Example: ป่าไม้ในเขตร้อนถูกทำลายลงไปมาก, Thai Definition: เกี่ยวกับการมีอุณหภูมิสูง
ร้อน(v) be hot, See also: be sultry, be stifling, swelter, Ant. เย็น, หนาว, Example: เราเอามือหนีออกจากไฟก็เพราะร้อน, Thai Definition: มีอุณหภูมิสูง
ร้อนรน(v) be impatient, See also: worry, feel restless with anxiety, be anxious, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, ร้อนรุ่ม, ร้อนใจ, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai Definition: แสดงอาการกระวนกระวาย
ร้อนใจ(v) worry, See also: be anxious, Syn. กระวนกระวายใจ, ร้อนรน, Example: เมื่อท้องฟ้าครึ้มฝนมากยิ่งขึ้น เขาก็เริ่มร้อนใจ เพราะไม่อยากเผชิญกับสายฝนที่ป้ายรถเมล์
ร้อนใน(n) apthous ulcer, Example: อาการของคนที่เป็นร้อนในคือ จะมีเลือดออกทางจมูก, Thai Definition: ลักษณะอาการอย่างหนึ่งเกิดอยู่ภายในร่างกาย มักปรากฏเป็นอาการเจ็บแสบในลำคอ หรือเป็นแผลพุพองในช่องปาก
ร้อนจี๋(v) have a high fever, See also: have a high temperature, run a fever, Syn. ร้อนมาก, Ant. เย็นเจี๊ยบ, Example: ตัวของเขาร้อนจี๋เพราะพิษไข้
ร้อนตัว(v) be afraid of being involved or incriminated, See also: worry, have a guilty conscience, get alarm, Example: รัฐมนตรีหลายคนร้อนตัวกันใหญ่ หลังจากที่ข่าวการประมูลซื้อคอมพิวเตอร์ถูกวิจารณ์อย่างหนัก, Thai Definition: กลัวว่าโทษ หรือความลำบากจะมาถึงตัว
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
ร้อนผ่าว(v) intensely hot, See also: be scorching hot, Syn. ร้อนผะผ่าว, Example: แสงของดวงอาทิตย์สาดกระจายลงมาต้องร่าง จนผิวหนังร้อนผ่าว
ร้อนระอุ(v) be extremely hot, See also: be baking hot, Example: ดินแดงบริเวณนี้ร้อนระอุ แม้ฝุ่นที่ฟุ้งคลุมเท้าก็ยังร้อนระอุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่อนก. อาการของสิ่งมีลักษณะแบนเลื่อนลอยไปหรือมาในอากาศ, ทำให้สิ่งแบน ๆ เคลื่อนไปในอากาศหรือบนผิวน้ำ เช่น ร่อนรูป ร่อนกระเบื้องไปบนผิวน้ำ
ร่อนกางปีกแผ่ถาไปมาหรือถาลง เช่น นกร่อน เครื่องบินร่อนลง
ร่อนแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว, แกว่งวนเวียนไปรอบตัว เช่น ร่อนดาบ
ร่อนเอาคมมีดถูวนเบา ๆ ที่หิน ในคำว่า ร่อนมีด.
ร้อนว. มีความรู้สึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟเป็นต้น, ตรงข้ามกับ เย็น
ร้อนกระวนกระวาย เช่น ร้อนใจ
ร้อนรีบเร่ง, ช้าอยู่ไม่ได้.
ร้อน ๆ หนาว ๆก. ครั่นเนื้อครั่นตัว, มีอาการคล้ายจะเป็นไข้เพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว, โดยปริยายหมายความว่า มีความเร่าร้อนใจกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือถูกตำหนิเป็นต้น, สะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือ หนาว ๆ ร้อน ๆ ก็ว่า.
ร้อนตัวก. กลัวว่าโทษหรือความเดือดร้อนจะมาถึงตัว.
ร่อนทองน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ใช้ทำยาได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overheatร้อนเกิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burning Hotร้อนจัด [การแพทย์]
Calorร้อน [การแพทย์]
Flushร้อนแดง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อน[røn] (v) FR: il fait chaud
ร้อน[røn] (adj) EN: hot ; warm  FR: chaud
ร้อน[røn] (adj) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need  FR: urgent ; pressant
ร่อน[rǿn] (v) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate  FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร่อน[rǿn] (v) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air  FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
ร้อน[røn-røn] (x) EN: piping hot  FR: très chaud
ร่อนกรวด[rǿn krūat] (v, exp) EN: riddle gravel
ร้อนจริง ๆ เลย[røn jing-jing loēi] (xp) FR: il fait une chaleur écrasante
ร้อนจัด[røn jat] (adj) FR: brûlant ; torride
ร้อนชื้น[røn cheūn] (adj) EN: muggy ; warm and humid  FR: lourd ; chaud et humide

English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้, Syn. tankless water heater
outgas(vi, vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
hot basil[ฮอท เบซิล] (n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent(adj) ร้อนแรง, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, Syn. passionate, fervent, impassioned
blazing(adj) ร้อนมาก
discompose(vt) ทำให้กระวนกระวาย, See also: ร้อนใจ, Syn. disturb, ruffle, agitate
feverish(adj) ตื่นเต้น, See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย, Syn. hectic, Ant. calm
get hot(phrv) ร้อนขึ้น, See also: อุ่นขึ้น
hot(adj) ร้อน, Syn. boiling, heated, warm, Ant. chilly, cold, cool
incalescent(adj) ร้อนขึ้น, See also: อบอุ่นขึ้น, Syn. recalescent
overheat(vi) ร้อนเกินไป, Syn. bake, blister
therme(prf) ร้อน, See also: ความร้อน
thermo(prf) ร้อน, See also: ความร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting, Ant. kind, soft, gentle
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aestival(เอส' ทิเวิล) adj. แห่งฤดูร้อน., Syn. estival
aestivate(เอส' ทิเวท) vi. ผ่านฤดูร้อน, นอนในฤดูร้อน. -aestivation n. -aestivator n.
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
afire(อะไฟ' เออะ) adj. ลุกเป็นไฟ,ไหม้, ร้อนรุ่ม
ague(เอ' กิว) n. ไข้มาลาเรียที่มีอาการหนาวร้อนไข้จับสั่น. -aguelike, aguish adj.
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
acrid(adj) แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุน
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
暑い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอุณหภูมิ เช่น วันนี้อากาศร้อน)
暑い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอากาศ เช่น วันนี้อากาศร้อน)
熱い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับสิ่งของ)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] TH: ร้อนขึ้น  EN: to grow hot
蒸す[むす, musu] TH: ร้อนอบอ้าว  EN: to be sultry

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Sommer(n) |der| ฤดูร้อน
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง, See also: währenddessen, Syn. in der Zwischenzeit
heiß(adj) ร้อน, See also: die Hitze
Hitze(n) |die| ความร้อน, See also: die Kälte
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
chaud(e)(adj) อุ่น, (très chaud) ร้อน, See also: froid, froide
chaud(n) le chaud = ความร้อน, ความอบอุ่น, Ant. le froid
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, Ant. la climatisation
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
ที่ไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il habite où? = Où est-ce qu'il habites? เขาอยู่ที่ไหน, Tu vas où en vacances? เธอไปเที่ยวพักร้อนที่ไหน
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.), Syn. hâter

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top