ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร้อง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้อง-, *ร้อง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่าคำร้องmotion fee
ผมรักเพลงที่คุณร้อง(n, vt, modal, verb, adj, adv, slang, abbrev, name, uniq) ผมรักเพลงที่คุณขับร้อง

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
哭泣[kū qì, ㄎㄨ ㄑㄧˋ, ] (vi) ร้องไห้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อง(v) cry, See also: weep, blubber, sob, snivel, Syn. ร้องไห้, เป่าปี่, ไห้, Ant. หัวเราะ, Example: แม่ปลอบลูกให้หยุดร้อง, Thai Definition: อาการที่น้ำตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า
ร้อง(v) sing, See also: chant, carol, croon, yodle, Syn. ร้องเพลง, ขับร้อง, Example: ละครดึกดำบรรพ์นั้นต้องร้องเอง, Thai Definition: เปล่งเสียงเป็นทำนองต่างๆ
ร้อง(v) complain, See also: make a complaint, petition, appeal, Syn. ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Example: ประชาชนมาร้องกับนายอำเภอเรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน
ร้อง(v) cry, See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar, Example: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน, Thai Definition: เปล่งเสียงดัง
ร้อง(v) ask for, See also: beg, request, appeal, plead, Syn. ขอร้อง, ร้องขอ, Example: ประธานาธิบดีคนแรกของตุรกีได้ร้องนาโต้ให้มีความยุติธรรมต่อประเทศของเขา, Thai Definition: ขอให้ช่วยเหลือ
ร้อง(v) cry out, See also: bawl, bellow, shriek, Syn. กรีดร้อง, Example: เธอร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด
ร้อง(v) sing, Syn. ร้องเพลง, Example: นักร้องที่ดีต้องร้องให้เต็มเสียงและร้องได้ทุกแบบ, Thai Definition: เปล่งเสียงดัง, ออกเสียงดัง
ร้องขอ(v) beg for, See also: request, cry for, Syn. ขอร้อง, ขอ, วิงวอน, ร่ำขอ, Ant. มอบให้, จัดให้, Example: พนักงานสอบสวนร้องขอให้มีการออกหมายอาญา, Thai Definition: ขอให้ผู้อื่นมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ตน
ร้องถาม(v) inquire, See also: question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
ร้องทัก(v) say hello, See also: hail, say hi, greet, accost, Example: เขาโผล่ออกมาจากห้องร้องทักผมก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่องน. รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก เช่น ร่องผัก ร่องมัน.
ร้องก. เปล่งเสียงดัง, โดยปริยายหมายถึงออกเสียงดังเช่นนั้น เช่น ฟ้าร้อง จักจั่นร้อง, (ปาก) ใช้หมายความว่า ร้องเพลง ร้องไห้ ก็มี แล้วแต่คำแวดล้อมบ่งให้รู้ เช่น เพลงนี้ร้องเป็นไหม อย่าร้องให้เสียน้ำตาเลย.
ร้องกระจองอแงก. อาการที่เด็กหลาย ๆ คนร้องไห้พร้อม ๆ กัน.
ร้องขอก. ขอเป็นทางการ.
ร้องงอแงก. ร้องอ้อน (ใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ).
ร้องฎีกาก. ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์.
ร่องตีนช้างน. ส่วนล่างของฝาเรือนทรงไทย อยู่ระหว่างธรณีประตูหรือธรณีหน้าต่างกับพื้น มีลักษณะเป็นช่อง ๆ กรุด้วยแผ่นไม้กระดาน.
ร้องทุกข์ก. บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ.
ร่องน้ำน. ทางนํ้าลึกที่เรือเดินได้.
ร้องบอกก. เปล่งเสียงบอกให้รู้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitร้องขอ, ชักชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cry, Feebleร้องเสียงเบาๆ [การแพทย์]
Cry, Strongร้องเสียงดัง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่อง[rǿng] (n) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench  FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ร่อง[rǿng] (n) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor  FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
ร้อง[røng] (v) EN: ask for ; beg ; request ; appeal ; plead
ร้อง[røng] (v) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek  FR: crier ; pousser un cri
ร้อง[røng] (v) EN: cry ; weep ; blubber ; sob ; snivel  FR: pleurer
ร้อง[røng] (v) EN: sing ; chant ; carol ; croon ; yodle  FR: chanter
ร่องกำแพง[rǿng kamphaēng] (n, exp) EN: crack in a wall  FR: fissure dans un mur [f]
ร่องกุญแจ[rǿng kunjaē] (n, exp) EN: key groove
ร้องขอ[røngkhø] (v) EN: beg for ; request ; cry for  FR: solliciter ; demander
ร้องทุกข์[røngthuk] (v) EN: complain ; air one's grievance ; make a complaint ; petition  FR: se plaindre ; réclamer

English-Thai: Longdo Dictionary
appeal(vi, vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
motion(n) คำร้องต่อศาล
event(n) ผลการฟ้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjure(vt) อ้อนวอน, See also: ร้องขอ
appeal(vi) ร้องขอ, See also: อ้อนวอน, Syn. entreat, request, beg
air one's grievances(idm) ร้องเรียน
bell(vi) ร้องหรือหอน
bellow(vt) แผดเสียง, See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ, See also: รำพัน, ครวญคราง, โอดครวญ, Syn. bewail, cry
blubber(vi) ร้องไห้ฟูมฟาย, Syn. sob
bark out(phrv) ตะโกน, See also: ร้องสั่ง, ร้องถาม
bawl out(phrv) ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
beg for(phrv) ร้องขอ (บางสิ่ง), See also: ขอ, อ้อนวอน, อุทธรณ์, Syn. appeal for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
ahoy(อะฮอย') interj. เสียงร้องเรียกเรือ
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi, vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
accuser(n) โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mewl(n, vt) ร้องไห้แบบเด็กๆ, Syn. whimper

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
歌う[うたう, utau] TH: ร้องเพลง  EN: to sing
乞う[こう, kou] TH: ร้องขอ  EN: to request
唄う[うたう, utau] TH: ร้องเพลง  EN: to sing
泣く[なく, naku] TH: ร้องไห้  EN: to cry
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: ร้องไห้โฮ  EN: to cry

German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงพูด เสียงร้อง
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด
singen(vi) |sang, hat gesungen| ร้องเพลง
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. etw. beantragen
Es brennt!ไฟลุกแล้ว (เป็นคำใช้ร้องบอกเหตุว่ามีอะไรไหม้), See also: Related: brennen
Der Ofen brennt!เป็นประโยคใช้ร้องบอกว่า ของที่อยู่ในเตาอบกำลังไหม้, See also: Related: brennen
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ, See also: Related: rufen

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, Syn. téléphoner, exiger
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
pleurer(vi) ร้องไห้
Image:
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top