ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่องน้ำ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่องน้ำ-, *ร่องน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่องน้ำ(n) channel, See also: watercourse, Example: การขุดลอกร่องน้ำ การถมทะเล คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,250 ไร่, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: ทางน้ำลึกที่เรือเดินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่องน้ำน. ทางนํ้าลึกที่เรือเดินได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
water courseร่องน้ำ, ทางน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
talweg; thalwegร่องน้ำลึก [ดู midway ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thalweg; talwegร่องน้ำลึก [ดู midway ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
thalwegร่องน้ำลึก " ร่องทางเดินของน้ำในท้องน้ำของแม่น้ำซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ำสาย หนึ่ง ๆ เป็นลักษณะทางธรรมชาติ ซึ่งรัฐที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณานำมาใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้ เช่น ร่องน้ำลึกเป็นเส้น เขตแดนในแม่น้ำโขงระหว่างไทยกับลาว " [การทูต]
channelchannel, ร่องน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gulley; gullygulley; gully, ร่องน้ำเซาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood channelflood channel, ร่องน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่องน้ำ[rǿng-nām] (n) EN: channel ; watercourse  FR: lit de rivière [m]
ร่องน้ำลึก[rǿng-nām leuk] (n, exp) EN: deep channel  FR: canal profond [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
channel(n) ร่องน้ำ, Syn. furrow, groove
race(n) ร่องน้ำ, See also: รางน้ำ, Syn. raceway
raceway(n) ร่องน้ำ, See also: รางน้ำ, Syn. race
scupper(n) ทางระบายน้ำ, See also: ร่องน้ำไหล, Syn. drain, outlet, overflow
seaway(n) ร่องน้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, See also: คลองน้ำลึกหรือแม่น้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, Syn. waterway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flume(ฟลูม) {flumed,fluming,flumes} n.,v. (ขนส่งโดย) ร่องน้ำแคบและตื้น,รางน้ำไหลที่แคบและตื้น.
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
flume(n) หุบเขาลึก,ร่องน้ำไหล
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
runnel(n) คูน้ำ,ห้วย,ลำธาร,ร่องน้ำ
scupper(n) ร่องน้ำ,ทางน้ำไหล,ทางระบายน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
雨水溝[うすいみぞ, usuimizo] (n) ร่องน้ำ ทางน้ำ ท่อน้ำ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top