ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รุ่มร่าม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รุ่มร่าม-, *รุ่มร่าม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่มร่าม(adj) untidy, Example: คนพื้นเมืองที่นี่สวมเสื้อผ้าหนาตัวยาวแบบทูนิค กับกางเกงรุ่มร่ามแบบแขกโพกผ้า และปิดผมมิดชิด, Thai Definition: ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม
รุ่มร่าม(adv) awkwardly, Example: คนอย่างหล่อนมีหรือ จะทำอะไรรุ่มร่าม ไม่สำรวม ไม่ว่าต่อหน้า หรือลับหลังผู้ใด, Thai Definition: เกินพอดี, เกินที่ควรเป็น
รุ่มร่าม(adv) clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
รุ่มร่าม(adv) untidily, Example: ที่เธอกลัวเขา อาจเพราะเห็นว่า เขาแต่งตัวรุ่มร่าม หรือหน้าตาไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ, Thai Definition: ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุ่มร่ามก. เกินพอดี, เกินที่ควรเป็น, เช่น หนวดเครารุ่มร่าม, ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม, เช่น แต่งหนังสือสำนวนรุ่มร่าม, ไม่เรียบร้อย เช่น กิริยารุ่มร่าม, ปรกติใช้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวที่ยาวหรือใหญ่เกินตัว เช่น แต่งตัวรุ่มร่าม.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
slattern(สแลท'เทิร์น) n. หญิงรุ่มร่าม,หญิงสกปรก,ปลาร้า,โสเภณี. adj. รุ่มร่าม,สกปรก. vt. ทำให้สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์., See also: slatternly adv. slatternliness n.
slut(สลัท) n. หญิงโสโครก,หญิงสกปรก,หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงมั่วโลกีย์, See also: sluttish adj. sluttishly adv. sluttishness n., Syn. sloven, slattern
squalid(สควอล'ลิด) adj. สกปรก,มอซอ,รุ่มร่าม,เสื่อมทราม,ยากแค้น,น่าสงสาร, See also: squalidity n.
squalor(สควอล'เลอะ) n. ความสกปรก,ความมอซอ,ความรุงรัง,ความรุ่มร่าม,ความเสื่อมทราม,ความชั่วร้าย, Syn. poverty, filth
trollop(ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj., Syn. slattern
unkempt(อัน'เคมพทฺ) adj. (ผม) ยุ่งเหยิง,เป็นกระเซิง,รุ่มร่าม,หยาบ,หยาบคาย,สกปรก,ไม่มีระเบียบ., See also: unkemptly adv. unkemptness n., Syn. untidy, careless
untidy(อันไท'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ,สกปรก,รุ่มร่าม,จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly, messy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top