ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รีบเร่ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รีบเร่ง-, *รีบเร่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีบเร่ง(adv) hurriedly, See also: hastily, Syn. เร่งรีบ, รีบ, Example: เพื่อนมือปืนด้วยกันออกวิ่งไปโดยรีบเร่ง
รีบเร่ง(v) hurry, See also: rush, be hasty, be snap, Syn. เร่งรีบ, รีบ, Example: เราต้องรีบเร่งปรับปรุงประเทศให้เจริญทันสมัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีบเร่งก. กิริยาที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น ครูรีบเร่งตรวจข้อสอบให้เสร็จ, เร่งรีบ ก็ว่า.
รีบเร่งว. อาการที่เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น เขาทำงานรีบเร่งจึงมีปัญหาตามมา, เร่งรีบ ก็ว่า.
ร้อนรีบเร่ง, ช้าอยู่ไม่ได้.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รีบเร่ง[rīp-reng] (v) EN: rush ; hasten ; be hasty ; be snap  FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get a move on(idm) รีบเร่ง (คำไม่เป็นทางการ)
get on(phrv) รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, รีบทำ
hurry up(phrv) รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น, Syn. buck up, bustle up
in a hurry(idm) เร่งรีบ, See also: รีบเร่ง, รีบ
hasten(vt) รีบเร่ง, See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด, Syn. hurry, rush, speed, Ant. crawl, creep
hasty(adj) รีบเร่ง, See also: เร่งด่วน, Syn. hurry, quick, rapid, Ant. creeping, slow, unhurried
hurry(vi) รีบ, See also: รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน
get a move on(idm) รีบเร่งเข้า, See also: รีบเร่ง
look alive(phrv) เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, Syn. look sharp
look lively(phrv) เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, รีบหน่อย, Syn. look alive, look sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
festinatevt.,vi.,adj. รีบเร่ง,เร่ง
hie(ไฮ) v. เร่ง,รีบเร่ง,รีบไป
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush, hasten, move
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
hustler(ฮัส'เลอะ) n. นักธุรกิจ,คนรีบเร่ง,คนทำงาน, Syn. go-getter
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น
scurry(n) การรีบ,การเร่ง,การรีบเร่ง
scurry(vi) รีบ,เร่งรีบ,รีบเร่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in a rush(prep, phrase) รีบเร่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
hastig[ฮาส-ติก] (adj, adv) รีบเร่ง, อย่างรีบเร่ง, อย่างรีบร้อน, Syn. eilig

French-Thai: Longdo Dictionary
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, Syn. venir en hâte
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, Syn. précipitation
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.), Syn. hâter
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., Syn. parcourir

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top