ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ริม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ริม-, *ริม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(n, org) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริม(n) foot, See also: base, pedestal, rim, edge, border, side, tip, Syn. ชาย, ขอบ, Example: อย่าเดินริมระเบียงเพราะจะตกลงไปได้, Thai Definition: ส่วนที่อยู่ตามแนวนอกสุดของสิ่งหนึ่ง
ริมถนน(n) roadside, See also: edge of a road, Syn. ข้างถนน, Ant. กลางถนน, Example: ป้าพาหลานทั้งสองไปยืนดูขบวนเชิดสิงโตและแห่มังกรที่ริมถนน ด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุข, Thai Definition: ด้านข้างของถนน
ริมน้ำ(n) riverside, See also: waterside, brink of the water, Syn. ชายน้ำ, Example: บริเวณชายป่ามีทางเดินที่ทำไว้ให้เดินเล่นริมน้ำ
ริมทะเล(n) seaside, See also: seashore, shore, coast, sands, beach, strand, Syn. ชายทะเล, Example: ”วัดริมหาด” ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่าหนึ่งพันปี, Count Unit: แห่ง
ริมตลิ่ง(n) riverbank, Syn. ชายตลิ่ง, Example: ช้างลากซุงไปหยุดอยู่ริมตลิ่ง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ขอบของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลอง
ริมฝีปาก(n) lip, Example: ทันใดนั้น ริมฝีปากที่เจือรอยยิ้ม ใบหน้ารื่นรมย์นั้น ก็ขรึมลงโดยพลัน, Count Unit: ริม, Thai Definition: เนื้อส่วนที่เป็นขอบรอบปาก ส่วนบนเรียกว่า ริมฝีปากบน ส่วนล่างเรียกว่า ริมฝีปากล่าง มีเส้นขอบรอบที่เรียกว่า เส้นขอบริมฝีปาก
ริมแม่น้ำ(n) riverside, Syn. ริมน้ำ, Example: ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ อันเป็นสายโลหิตใหญ่ของประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ริมน. ชาย, ขอบ, เช่น ริมคลอง ริมผ้า ริมโต๊ะ.
ริมบ. ใกล้, ชิด, เช่น นั่งริมหน้าต่าง.
ริมว. ด้านนอก เช่น น้องนอนกลาง พี่นอนริม
ริมเกือบ, จวน, เช่น ริมตาย.
ริมฝีปากน. เนื้อส่วนที่เป็นขอบรอบปาก ส่วนบนเรียกว่า ริมฝีปากบน ส่วนล่างเรียกว่า ริมฝีปากล่าง มีเส้นขอบรอบที่เรียกว่า เส้นขอบริมฝีปาก.
ขอกริม, ขอบ, เช่น ไปขอกฟ้า ว่า ไปริมฟ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riparianริมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lower lipริมฝีปากล่าง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pachycheiliaริมฝีปากหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheilitisริมฝีปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheilosisริมฝีปากอักเสบแตกเป็นร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheilitisริมฝีปากอักเสบ,ริมฝีปากแตกและปวด [การแพทย์]
Cheilosisริมฝีปากแตก,ปากและลิ้นแตกและอักเสบ,โรคปากนกกระจอก,การอักเสบของเยื่อบุริมฝีปาก [การแพทย์]
Labiumริมฝีปากล่าง [การแพทย์]
Labrumริมฝีปากบน, ขอบ [การแพทย์]
Labrum Epipharynxริมฝีปากบนรวมกับอีพิฟาริงค์ [การแพทย์]
Lipริมฝีปาก [การแพทย์]
Lip Diseasesริมฝีปาก, โรค [การแพทย์]
Lip Neoplasmsริมฝีปาก, เนื้องอก [การแพทย์]
Lip, Lowerริมฝีปากล่าง [การแพทย์]
Lip, Upperริมฝีปากบน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริม[rim] (n) EN: rim ; edge ; fringe  FR: bord [m] ; rebord [m] ; bordure [f]
ริม[rim] (prep) EN: by the side of ; near ; close by  FR: près de ; au bord de
ริมคลอง[rim khløng] (x) EN: waterside  FR: au bord du canal
ริมตลิ่ง[rim taling] (n, exp) EN: riverbank
ริมถนน[rim thanon] (x) EN: roadside ; wayside  FR: au bord de la route
ริมถนน[rim thanon] (x) EN: by the side of the road
ริมทะเล[rim thalē] (x) EN: seaside  FR: au bord de la mer
ริมทาง[rim thāng] (adj) EN: roadside ; wayside  FR: routier
ริมทางเดิน[rim thāngdoēn] (n, exp) EN: aisle side
ริมน้ำ[rim nām] (x) EN: waterside  FR: au bord de l'eau

English-Thai: Longdo Dictionary
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital
voxel(n) ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพสามมิติ ย่อมาจาก volume pixel
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, See also: stiffened, stiff
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve
big data(n) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
augmented reality (AR)(n) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brink(n) ริม,ขอบ, Syn. edge
coast(n) ชายฝั่ง, See also: ริมฝั่ง, ชายหาด, ฝั่งทะเล, Syn. seashore, seacoast, seaboard, shore, shoreline, beach, strand
edge(n) ขอบ, See also: ริม, เส้นขอบ, Syn. border, boundary, frontier
escallop(n) ริมผ้าที่เป็นรูปคลื่น, See also: ขอบผ้าที่เป็นรูปคลื่น, Syn. scallop
fringe(n) ตะเข็บ, See also: ริม, ขอบ, พู่
hem(n) ขอบ (ผ้า), See also: ริม ผ้า, Syn. edging, selvage
labia(n) ริมฝีปาก (คำพหูพจน์ของ labium)
labium(n) ริมฝีปาก
limb(n) ขอบ, See also: ริม, Syn. edge
lip(n) ขอบ, See also: ริม, Syn. edge, rim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
acantho-(คำเสริมหน้า) เป็นหนาม, Syn. acanth-
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement
acet-(คำเสริมหน้า) aceto-
aceto-(คำเสริมหน้า) มี acetic acid หรือ acetyl group
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
ebenเป็นคำที่ใช้เสริมเพื่อบ่งว่าต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น Er kann gar nicht schaffen. Er ist eben mein Bruder. เขาไม่เป็นโล้ไม่เป็นพาย อย่างนั้นก็เถอะเขาก็เป็นน้องชายของฉัน, Syn. halt
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Lippe(n) |die, pl.Lippen| ริมฝีปาก, See also: Related: Oberlippe, Unterlippe

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top