ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ราวป่า

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราวป่า-, *ราวป่า*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ราวป่า มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ราวป่า*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราวป่า[N] edge of a forest, See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle, Syn. แนวป่า, ชายป่า, ขอบป่า, Example: เสียงใบไม้ร่วงในราวป่าราวกับเสียงดนตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราวป่าน. แนวป่า, ชายป่า, ขอบป่า.
พนขัณฑ์น. ทิวไม้, แนวป่า, ราวป่า, ราวไพร.
พนาสณฑ์, พนาสัณฑ์น. ราวป่า, แนวป่า, ทิวไม้, ป่าสูง, ป่าดง, วนาสณฑ์ หรือ วนาสัณฑ์ ก็ว่า.
ราว ๑น. แถว, แนว, เช่น ราวป่า
วนสณฑ์, วนสัณฑ์น. ป่าสูง, ป่าดง, ราวป่า, แนวป่า.
วนาสณฑ์, วนาสัณฑ์น. ราวป่า, แนวป่า, ทิวไม้, ป่าสูง, ป่าดง, พนาสณฑ์ หรือ พนาสัณฑ์ ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top