ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รา-, *รา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อทรา(vi, adv, colloq) Please be informed accordingly

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding., See also: S. desirable feature

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
panorama[พาโนรามา] (adj) ทัศนียภาพ มุมมอง

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
round (ราวด์)(vi) การไปตรวจเยี่ยมคนไข้ตามหอพักผู้ป่วย เช่น คุณหมอไปราวด์ตั้งแต่เช้า

Longdo Dictionary ภาษา รัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Завтра[ซาบ-ตรา] พรุ่งนี้

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กษิราน้ำนม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินรา[กิน นะ รา] (n, stoned-word/old-fashioned/rare) เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้เพศผู้; กินรีเพศผู้

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็งขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รา(n) fungus, See also: mold, mould, Example: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น, Thai Definition: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี
รา(v) cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai Definition: ค่อยๆ เลิกไป
รา(n) king, See also: monarch, royal, sovereign, Thai Definition: พระเจ้าแผ่นดิน, พญา (ใช้แก่สัตว์), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รา(v) fight, See also: battle, Syn. ราญรอน, รบ
รา(adj) cracked, Syn. ปริ, แตก, Thai Definition: มีรอยปริตื้นๆ ทั่วไปบนพื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
รา(v) cut, See also: trim or lop off (as branches), prune, Syn. ตัด, ฟัน, Example: แม่เตือนให้เขารานกิ่งทิ้งไปบ้าง เพราะส่าเหล้าโตเร็วจนเกรงคานจะรับน้ำหนักไม่ไหว, Thai Definition: ตัด หรือฟันกิ่งไม้ออก
รา(adv) (lie) flat, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พอได้ยินเสียงปืนเขาจึงพุ่งตัว นอนราบลงกับพื้นทันที, Count Unit: นูน, ขรุขระ, Thai Definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
รา(adj) flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count Unit: นูน, ขรุขระ, Thai Definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
รา(clas) case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai Definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
รา(n) case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai Definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราน. ไม้ที่กระหนาบอยู่ใต้ท้องพรึงรับพื้นเรือนเพื่อไม่ให้พื้นอ่อน อยู่ระหว่างรอด
ราไม้จีมเสาที่ปากหลุมซึ่งยังไม่ได้กลบดินเพื่อกันไม่ให้โอนเอน เรียกว่า ราคอเสา.
ราน. ชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ไม่มีคลอโรฟิลล์ ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น ๒ พวก คือ ราเมือก และ ราแท้ แพร่พันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ ขึ้นเบียนหรืออยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี.
ราก. ค่อย ๆ เลิกไป เช่น รากันไป
ราน้อยลง, อ่อนลง, เช่น ไฟราดับไปเอง.
ราว. คำชวนอีกฝ่ายหนึ่งให้กระทำตาม เช่น ไปเถิดรา.
ราส. เราทั้งคู่, เขาทั้งคู่, ในคำว่า สองรา, ต่อมาใช้หมายถึงเกิน ๒ ก็ได้ เช่น เร่งหาประกันมาทันใด ผู้คุมเหวยรับไว้ทั้งสามรา (ขุนช้างขุนแผน).
ราก ๑น. ส่วนของต้นไม้ ตามปรกติอยู่ในดิน มีหน้าที่ดูดอาหารเลี้ยงลำต้น, โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น รากผม รากฟัน
ราก ๑เรียกฐานที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่รองรับอาคาร ว่า รากตึก หรือ ฐานรา
ราก ๑ต้นเดิม, เค้าเดิม, เช่น รากศัพท์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mold; mouldรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mould; moldรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fungiรา, เชื้อรา, เห็ดรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rootรา[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rootรา[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rootรา[คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhiz(o)-รา[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhiz(o)-รา[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascicled rootรากกลุ่ม, รากพวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
root mean squareรากกำลังสองเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cross referenceรายการโยง,

รายการโยง

[เทคโนโลยีการศึกษา]
Annual reportรายงานประจำปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Technical reportรายงานการวิจัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Added entryรายการเิพิ่ม, Example: รายการอื่นๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาจากรายการหลัก เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกมากขึ้น รายการเพิ่ม ได้แก่ ชื่อบุคคลหรือชื่อสถาบัน/นิติบุคคล ที่เป็นผู้รวบรวม ผู้แปล ผู้วาดภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ชื่อเรื่อง และชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annual reportรายงานประจำปี, รายงานประจำปี, Example:

Annual report หมายถึง รายงานประจำปี เป็นหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยกว่า 100 หน้า จัดเป็นหนังสือรายปีประเภทหนึ่ง ส่วนมากเป็นหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอื่น ๆ ของหน่วยงาน และเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรในรอบปีงบประมาณที่ผ่านไปแก่บุคคลทั่วไป ในรายงานประจำปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ งบประมาณและการใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร อาจมีการเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อ ๆ ไปด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Analytical entryรายการจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author analyticรายการจำแนกผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author entryรายการชื่อผู้แต่ง, การลงชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographical informationรายละเอียดทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รา[rā] (n) EN: fungus ; mould ; mildew  FR: moisissure [f]
รา[rāk] (n) EN: root  FR: racine [f]
รา[rāk] (n) EN: root ; foundation  FR: fondation [f] ; base [f]
รา[rāk] (n) EN: vomit  FR: vomi [m] ; vomissure [f]
รา[rāk] (v) EN: vomit  FR: vomir
รากคำ[rākkham] (n) EN: root ; prefix root  FR: racine [f]
รากฐาน[rākthān] (n) FR: fondement [m] ; base [f]
รากตึก[rāk teuk] (n, exp) EN: building foundation  FR: fondations (d'un immeuble) [fpl]
รากที่สอง[rāk thī søng] (n, exp) EN: square root  FR: racine carrée [f]
รากที่สาม[rāk thī sām] (n, exp) EN: cube root  FR: racine cubique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami (n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
galaxy(n) ดาราจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about(prep) ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. approximately, close to, just about
accolade(n) รางวัล
account(n) รายงาน, See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว, Syn. report, description
approximate(adj) ใกล้เคียง, See also: ราวๆ, เกือบจะ, Syn. proximate, rough, estimated
Aquarius(n) ราศีกุมภ์
Aries(n) ราศีเมษ
around(adv) โดยประมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. nearly, approximately
around(prep) ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ
as if(conj) ราวกับ, See also: ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น, เหมือนหนึ่งว่า, คล้ายๆ, ดูประหนึ่งว่า
as though(conj) ราวกับ, Syn. as if, just as, just as if

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสต์ศักราช abbr. befor meal
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักรา
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi, vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วครา
about(adv, pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเรา
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auditor's report(n) รายงานของผู้สอบบัญชี
bibliographic(n) รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
calgue(n) รากหญ้า, Syn. grass root
catalogue(n) รายการ
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง
Check Rail(jargon) รางกั้นป้องกันรถไฟตกรา
contingentรายได้ที่เกิดขึ้น
ex workราคาหน้าโรงงาน
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
gross national income(n) รายได้รวมของประชากรของชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乙女座[おとめざ, otomeza] (n) ราศีกันย์
価格[かかく, kakaku] (n) ราคา
値段[ねだん, nedan] (n) ราคา
双子座[ふたござ, futagoza] (n) ราศีเมถุน
品書き[しながき, shinagaki] (n) รายการ, เมนู
天秤座[てんびんざ, tenbinza] (n) ราศีตุลย์
射手座[いてざ, iteza] (n) ราศีีธนู
山羊座[やぎざ, yagiza] (n) ราศีมังกร
年収[ねんしゅう, nenshuu] (n) รายได้ในหนึ่งปี
株価[かぶか, kabuka] (n) ราคาหุ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
手摺り[てすり, tesuri] (n) ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแท่น
安い[やすい, yasui] (n, adj) ราคาถูก
護衛武官[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์
Good night[ごえいぶかん, Good night] ราตรสวัสดิ์
帳票[ちょうひょう, chouhyou] (n) รายงาน
細部[さいぶ, saibu] รายละเอียด
good night[さいぶ, good night] (n, vt) ราตรีสวัสดิ์, See also: R. good night
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] รางวัลคนที่มาไม่เคยขาด
激安[げきやす, gekiyasu] (adj) ราคาถูกมาก
安うま[げきやす, yasuu ma] (n) ราคาถูก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] TH: รากฐาน
低調[ていちょう, teichou] TH: ราบเรียบน่าเบื่อ  EN: dullness
誤報[ごほう, gohou] TH: รายงานข่าวผิดพลาด  EN: incorrect report
明記[めいき, meiki] TH: รายละเอียด  EN: specification (vs)
記事[きじ, kiji] TH: รายงาน  EN: report
記事[きじ, kiji] TH: รายการบัญชี  EN: account
出し物[だしもの, dashimono] TH: รายการแสดง  EN: program (e.g. theatre)
メニュー[めにゅー, menyu-] TH: รายการอาหาร  EN: menu
献立[こんだて, kondate] TH: รายการ  EN: program
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ราบรื่น  EN: smoothness

German-Thai: Longdo Dictionary
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), Syn. langen
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตรา
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Januar(n) |der| เดือนมกราคม
Krieg(n) |der, pl. Kriege| สงครา
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
der Nachhaltigkeitspreis, -e(n) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
stiegราคาสูงขึ้น

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., Syn. étudier, métier
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: garçon, homme, Ant. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top