ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับ-, *รับ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น(phrase)
รับจ้างผลิต(vi) production to order
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน
สิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนคลาสนี้(n, vi, vt, modal, verb, adj, adv, prep, conj, pron) สิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนคลาสนี้
หนังสือรับรองการทำประโยชน์(n) Certificate of Utilization
หวัดดีครับเรียนที่ใหนครับ(n, vi, vt)
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ(phrase, sentence) Failure to do so will result in a fine of...
เงินเปรียบเทียบปรับfine penalty money

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับซื้อฝากaccept to buy with the right of redemption

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับประกันว่าขายได้(n) warranty of merchantability

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับ(v) receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
รับ(v) rhyme, See also: sound like, harmonize, Syn. คล้อง, Example: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน, Thai Definition: คล้องจองกัน
รับ(v) accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai Definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
รับ(v) take up, Example: ลูกคู่ฝ่ายหญิงรับต้นบทเสียงแจ๋วพร้อมร่ายรำยั่วฝ่ายชาย, Thai Definition: ต่อเสียง เช่น ลูกคู่ร้องรับต้นบท
รับ(v) match, See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit, Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ, Example: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ, Thai Definition: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
รับ(v) confess, See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede, Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ, Example: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด, Thai Definition: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
รับ(v) withstand, See also: cope with, deal with, resist, Example: แม่ทัพฝ่ายตะวันออกรับข้าศึกไม่ไหว จึงขอกำลังทัพฝ่ายหลวงไปช่วยรับอีกแรง, Thai Definition: ต้านไว้, ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในการรบ)
รับคำ(v) promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai Definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
รับบท(v) act as, See also: take the part of, play the part of, Syn. เล่นบท, รับบทบาท, สวมบท, สวมบทบาท, Example: ศรินทิพย์รับบทเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในละครเรื่องนี้, Thai Definition: แสดงเป็น
รับลม(v) gain fresh air, See also: take fresh breeze air, Syn. กินลม, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งเพื่อรับลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับก. ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้ เช่น รับของ รับเงิน, ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งมาให้ เช่น รับจดหมาย รับพัสดุภัณฑ์, ไปพบ ณ ที่ที่กำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือพาไปสู่ที่พัก, ต้อนรับ, เช่น ฉันไปรับเพื่อนที่ดอนเมือง ประชาชนไปรับนายกรัฐมนตรีกลับจากต่างประเทศ, โดยปริยายใช้แก่นามธรรมก็ได้ เช่น รับศีล รับพร
รับให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ เช่น ตอบรับ รับเชิญ, ยอมสารภาพ เช่น รับผิด
รับตกลงตาม เช่น รับทำ
รับคล้องจอง เช่น กลอนรับสัมผัสกัน
รับเหมาะเจาะ, เหมาะสม, เช่น หมวกรับกับหน้า
รับขานตอบ เช่น กู่เรียกแล้วไม่มีคนรับ โทรศัพท์ไม่มีผู้รับ
รับต้าน เช่น รับทัพ รับศึก
รับต่อเสียง เช่น ลูกคู่ร้องรับต้นบท.
รับกินรับใช้ก. ทำหน้าที่รับว่าจะจ่ายเงินและกินเงินของผู้เล่นการพนันแทนเจ้ามือ.
รับขวัญก. รับให้ขวัญกลับมาสู่ตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทำพิธีบายศรี ผูกข้อมือ ให้เงินทอง, ปลอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auto-answerรับ(โทรศัพท์)อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-answerรับ(โทรศัพท์)อัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry passengers for a considerationรับขนคนโดยสารเพื่อบำเหน็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rediscountรับช่วงซื้อลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct to home (DTH)รับตรงจากดาวเทียม (ดีทีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liable or not liableรับผิดหรือไม่รับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inputรับเข้า, นำเข้า, (สิ่ง) เข้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
input/output (I/O)รับเข้า/ส่งออก, อินพุต/เอาต์พุต (ไอ/โอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assumeรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiving stolen goodsรับของโจร [TU Subject Heading]
second, support a proposalรับรอง, สนับสนุนข้อเสนอ [การทูต]
Alcohols, Rubbingรับบิ้งแอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Appetite, Excessiveรับประทานอาหารจุ [การแพทย์]
Auditory Receptive Cortex, Primaryรับเสียง [การแพทย์]
Depth Perceptionรับรู้ความลึก [การแพทย์]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dosage Regimenรับประทานยาให้ถูกวิธี,หลักการให้ยา [การแพทย์]
Dose, Massive Oral, Singleรับประทานเพียงครั้งเดียว [การแพทย์]
Exposure, Heavyรับเชื้อเข้าไปมาก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับ[rap] (v) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; pick up ; be given  FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir
รับ[rap] (v) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with  FR: accepter ; admettre
รับ[rap] (v) EN: take up
รับ[rap] (v) EN: rhyme ; sound like ; harmonize
รับกฐิน[rap kathin] (v, exp) EN: receive robes at the presentation ceremony
รับกรรม[rap kam] (v, exp) EN: suffer ; suffer the consequences ; pay the price ; be the victim
รับกระเป๋า[rap krapao] (n, exp) EN: baggage claim ; baggage reclaim  FR: livraison des bagages [f]
รับการท้าทาย[rap kān thāthāi] (v, exp) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet  FR: relever un challenge
รับขนส่ง[rap khonsong] (x) EN: transport
รับคำ[rapkham] (v) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake  FR: promettre

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows, See also: ATL WTL
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb(vt) รับรู้, See also: ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส
absorb(vt) รับเอา, See also: รับไว้
accept(vt) ยอมรับการตำหนิ, See also: รับผิดชอบ
accept(vt) รับ, See also: ยอมรับ, รับเอามา, Syn. take, acquire, admit, Ant. refuse, refect
accept(vt) รับคำเชิญ
accept(vi) รับคำเชิญ
accept(vi) รับภาระ, See also: รับช่วง, รับเอา
accept(vt) รับภาระ, See also: รับช่วง, รับเอา
act(vt) แสดง, See also: รับบท, แสดงเป็น, Syn. perform, play, playact
act(vi) แสดง, See also: รับบท, แสดงเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
aby(อะไบ') v. pt., pp. abought รับโทษ, อดทน, ทนรับ, Syn. abye
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-responsible-(vi, vt, aux, verb) รับผิดชอบ
accept mortgageรับจำนอง
accepting pledgeรับจำนำ
can't but it[ค้านท บาย อิท] (slang) รับไม่ได้ example : i can't buy it ฉันรับไม่ได้
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
get the messageรับรู้หรือมองเห็นสาระสำคัญ
Incur(vt) รับผิด/รับผิดชอบ
Production of goods to orderรับจ้างทำของ
serve for hire toรับจ้าง
subrogation rightsรับช่วงสิทธิ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] (vt) รับรอง, รับประกัน
対策[たいさく, taisaku] (vt) รับมือ(กับปัญหา)
確保[かくほ, kakuho] (n, vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を確保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
送受信[そうじゅしん, soujushin] (name) รับส่ง
保証[ほしょう, hoshou] (n) รับรอง, รับประกัน
兼ねる[かねる, kaneru] (vt) รับใช้ บริการ ต้อนรับแขก เสริฟ
仕える[つかえる, tsukaeru] รับใช้, ทำงานให้....
舌鼓を打つ[したつづみをうつ, shitatsuzumiwoutsu] (vt) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
被る[こうむる, koumuru] TH: รับเคราะห์  EN: suffer
頂く[いただく, itadaku] TH: รับ(คำถ่อมตนของผู้พูด)
引き受ける[ひきうける, hikiukeru] TH: รับปากว่าจะทำ  EN: to undertake
受け止める[うけとめる, uketomeru] TH: รับไว้  EN: to catch
受け止める[うけとめる, uketomeru] TH: รับมือ  EN: to react to
引責[いんせき, inseki] TH: รับผิดชอบ  EN: taking responsibility (vs)
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] TH: รับช่วงต่อ  EN: to take over
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] TH: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด)  EN: to eat (pol)
勤める[つとめる, tsutomeru] TH: รับใช้  EN: to serve
食べる[たべる, taberu] TH: รับประทาน หรือ กิน  EN: to eat

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
bekommen(vt) |bekam, hat bekommen| ได้รับ
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
dem(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
denen(rel, pron) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, Syn. téléphoner, exiger
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., Syn. étudier, métier
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ, See also: regarder
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top