ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รัก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัก-, *รัก*
Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ฮัก(vt) รัก

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
love[รัก] รัก
ผมรักเพลงที่คุณร้อง(n, vt, modal, verb, adj, adv, slang, abbrev, name, uniq) ผมรักเพลงที่คุณขับร้อง
รัก
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน(n, org, uniq) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
사랑[ซา-รัง] (n) รัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักยม(n) wooden doll which used as amulet, See also: kind of amulet, Count Unit: คู่, Thai Definition: ของขลังอย่างหนึ่ง เป็นรูปตุ๊กตาเด็กเล็ก 2 ตัว ทำด้วยไม้รักและไม้มะยม เชื่อว่าทำให้เกิดเมตตามหานิยม
รักษา(v) preserve, See also: keep, protect, Syn. ปกป้อง, พิทักษ์, Example: ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้, Thai Definition: รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย
รักษา(v) beware of, See also: be careful, keep [her figure], Syn. ระวัง, ดูแล, Example: ผู้หญิงพยายามรักษาให้รูปร่างสะโอดสะอง เตะตาเพศตรงข้าม
รักษา(v) cure, See also: remedy, heal, treat (illness), have a treatment, Syn. รักษ์, เยียวยา, Example: ชาวบ้านมักทัศนคติว่า โรคบางอย่างก็ควรรักษาด้วยแบบเก่า, Thai Definition: ทำให้หายจากโรค
รักษ์(v) take care of, See also: keep, watch over, tend, look after, Syn. รักษา, ดูแล
รักษ์(v) protect, See also: guard, defend, Syn. รักษา, ป้องกัน
รักษ์(v) beware of, See also: be careful, Syn. รักษา, ระวังรักษา
รักษ์(v) cure, See also: remedy, heal, treat (illness), Syn. รักษา, เยียวยา
รักบี้(n) rugby, See also: rugby football, rugger, Example: รักบี้เป็นกีฬาต้นกำเนิดของอเมริกันฟุตบอล, Thai Definition: กีฬาอย่างหนึ่งคล้ายฟุตบอล แต่ใช้มือจับได้ด้วย มีผู้เล่นฝ่ายละ 15 คน ใช้ลูกบอลมีลักษณะกลมรี, Notes: (อังกฤษ)
รักเร่(n) Dahlia rosea, Thai Definition: ไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Dahlia indica Cad. ในวงศ์ Compositae ดอกใหญ่ มีสีต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Calotropis gigantea (L.) Dryand. ex W.T. Aiton ในวงศ์ Asclepiadaceae ดอกใช้ร้อยกรอง มี ๒ พันธุ์ คือ พันธุ์ดอกลา และ พันธุ์ดอกซ้อน ยางเป็นพิษ. (เทียบ ส. อรฺก; ป. อกฺก).
รักชื่อไม้ต้นชนิด Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ในวงศ์ Anacardiaceae ยางเป็นพิษ ใช้ลงพื้นหรือทาสิ่งต่าง ๆ เรียกว่า นํ้ารัก, รักใหญ่ ก็เรียก. (เทียบ ส. ลากฺษ).
รักก. มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว, เช่น ชายรักหญิง, ชอบ เช่น รักสนุก รักสงบ.
รักขสะ(-ขะ-) น. รากษส.
รักขิตก. ระวัง, ดูแล, รักษา, (มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส) เช่น พุทธรักขิต ญาณรักขิต.
รักขี้หมูดู รักหมู.
รักข์, รักขาก. รักษ์, รักษา.
รักดป(-ดบ) น. ปลิง (สัตว์).
รักดะ, รักตะว. แดง
รักดะ, รักตะมีความกำหนัด, มีความรักใคร่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ad interim (L.)รักษาการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtly loveรักเทิดทูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
space, axillary; armpit; axillaรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axilla; armpit; space, axillaryรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillary space; armpit; axillaรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
armpit; axilla; space, axillaryรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bisexuality in marriageรักร่วมสองเพศในการสมรส [TU Subject Heading]
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]
Rhusรัก (ต้นไม้) [TU Subject Heading]
Rugby footballรักบี้ [TU Subject Heading]
Axillaรักแร้ [การแพทย์]
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Climatotherapyรักษาโดยเปลี่ยนสถานที่จากอากาศร้อนไปเย็น [การแพทย์]
Heat Regulationรักษาอุณหภูมิของร่างกาย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัก[rak] (n) EN: Calotropis gigantea ; Crown flower  FR: arbre à laque [m] ; sumac [m]
รัก[rak] (n) EN: lacquer  FR: laque de Chine [f] ; laque noire [f]
รัก[rak] (v) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore  FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
รัก ๆ ลืม ๆ[rak-rak leūm-leūm] (n, exp) FR: amourette [f] (vx)
รักของเด็ก ๆ[rak khøng dek dek] (xp) EN: puppy love  FR: premier amour [m]
รักทะเล[rak thalē] (n, exp) EN: Sea Lettuce
รักที่นับไม่ถ้วน[rak thī nap mai thūan] (n, exp) FR: aimer infiniment
รักนับไม่ถ้วน[rak nap mai thūan] (v, exp) FR: aimer infiniment
รักบี้[rakbī] (n) EN: rugby  FR: rugby [m]
รักษา[raksā] (v) EN: preserve ; keep ; protect ; maintain ; retain ; conserve  FR: préserver ; maintenir ; sauvegarder ; veiller ; surveiller ; protéger ; défendre

English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
Iraqi(n) ชาวอิรัก, คนอิรัก
lovely(adj) น่ารัก
save(vt) บันทึก เก็บรักษา เช่น save data บันทึกข้อมูล
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
axillary(adj) แห่งรักแร้, See also: axilla
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา, Syn. after-care
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acting(adj) ที่รักษาการแทน, See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว, Syn. temporary, substitute, substituting, Ant. official, confirmed
adore(vt) รัก, See also: รักอย่างลึกซึ้ง, Syn. love, cherish
armpit(n) รักแร้, Syn. axilla
as good as one's word(idm) ตามสัญญา, See also: รักษาสัญญา
be abreast of(phrv) รักษาระดับ, See also: อยู่ระดับ, Syn. keep abreast of
be attached to(phrv) รัก, See also: ชอบ
break of(phrv) แก้ไข, See also: รักษา, เยียวยา
cherish(vt) รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear
cure(vt) รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal, make well, restore
cure(vi) รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live, Ant. evade
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party, liaison, romance
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant

English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ever after(phrase) รักนิรันดร์
home remedyรักษาโรคด้วยตนเอง
Love[เลิฟ] (n, vi, vt, modal, ver) รัก
Love[เลิฟ] รัก
Loveรัก
love[รัก] (vi, vt, adj, adv, conj, pron) รัก
love[รัก] (vi, vt, adj, adv, conj, pron) รัก
love at first sight(n, phrase) รักแรกพบ
save face(vi) รักษาหน้า
Save world save life save water.(vt, aux, verb, adj, org) รักษ์โลกช่วยชีวิตประหยัดน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こい, koi] (vt) รัก
[あい, ai] (vt) รัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
確保[かくほ, kakuho] (n, vt) รักษาไว้ซึ่ง , รักษาไว้ให้มั่น
ฮิรากะนะ[ฮิรากะนะ] (adj) รักจัง
キープサンプル[きーぷさんぷる, kipusanpuru] (n, vi, vt, modal, ver) รักเธอ
片思い[かたおもい, kataomoi] (n) รักเขาข้างเดียว
愛する[あいする, aisuru] รัก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] TH: รักษา  EN: to cure
保つ[たもつ, tamotsu] TH: รักษาไว้  EN: to keep
治す[なおす, naosu] TH: รักษา

German-Thai: Longdo Dictionary
Liebe(n) |die| ความรัก
durch(präp) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง, See also: ein
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben
süß(adj) น่ารัก(ท่าทางกิริยา การพูด), See also: hübsch
hübsch(adj) น่ารัก

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., Syn. parcourir
Image:
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)
maîtresse(n) |f, pl. maîtresses| คนรัก, นายผู้หญิง
lettre d'amour(n) |f| จดหมายรัก
je t'aime.ฉันรักเธอ
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top