ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รก-, *รก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi, jargon) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การกักบริเวณ[dɪˈtenʃn] (n) detention
ชักโครก(n) flush toilet
ช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศ
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์(n) Symbolic Logic
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)(n) enlisted personnel, enlisted soldiers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิ(n, phrase) English for Business Communication
วิชากฎหมายธุรกิ(n, phrase) Business Law
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิ(n, phrase) Business English Reading

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รกอก[えんどつーえんど] (vi, vt, slang) ยุ่งยิ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รก(adj) disordered, See also: untidy, cluttered, in a mess, Syn. กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Thai Definition: ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
รก(adj) overgrown, Syn. รกรุงรัง, รุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ทางไปนครปฐมในสมัยก่อนเต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนา และป่ารก, Thai Definition: งอก หรือขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
รก(n) placenta, See also: afterbirth, Example: ในการหายใจหลังคลอด ทารกต้องใช้ปอดทำการหายใจแทนรก, Thai Definition: เครื่องสำหรับหล่อเลี้ยงเด็กในครรภ์แนบอยู่กับมดลูก มีสายล่ามมาที่สะดือเด็ก
รกชัฏ(adj) overgrown, See also: dense, Syn. รกทึบ, Example: ป่ารกชัฏมักจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่, Thai Definition: รกยุ่ง, รกฟั่นเฝือ (อย่างป่าทึบ)
รกบิน(n) placenta which is not come out as usual, Thai Definition: รกที่ไม่ออกมาตามปกติภายหลังคลอด แต่กลับตีขึ้นข้างบน
รกราก(n) domicile, See also: residence, Syn. หลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งรกรากอยู่ในฮ่องกงอยู่หลายปี
รกราก(n) lineage, See also: bloodline, pedigree, ancestry, origin, descent, Syn. เชื้อสาย, รากเหง้า, Example: เขาทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับรกรากต้นตระกูล โตสง่า ให้ฟัง
รกราก(n) birthplace, See also: origin, homeland, hometown, Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม, Example: เขามีรกรากอยู่ที่เชียงใหม่
รกโลก(v) be useless, Syn. ไร้ประโยชน์, ไร้ค่า, Notes: (สแลง)
รกร้าง(adj) neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai Definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รกว. ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ทิ้งกระดาษไว้รกบ้าน, ที่งอกหรือขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น หญ้ารก ป่ารก, น่ารำคาญเพราะไม่เป็นระเบียบ เช่น รกตา รกหู รกสมอง.
รกน. เครื่องสำหรับหล่อเลี้ยงเด็กในครรภ์แนบอยู่กับมดลูก มีสายล่ามมาที่สะดือเด็ก
รกสิ่งที่เป็นเส้นคล้ายรากไม้ที่ห้อยอยู่ตามกิ่งไม้บางอย่างเช่นมะดัน เรียกว่า รกมะดัน, บางทีเป็นแผ่นห่อกาบไม้เช่นต้นมะพร้าว เรียกว่า รกมะพร้าว.
รกชัฏว. รกยุ่ง, รกอย่างป่าทึบ.
รกช้างน. หญ้ารกช้าง. [ดู กะทกรก (๒)].
รกบินน. รกที่ไม่ออกมาตามปรกติภายหลังคลอด แต่กลับตีขึ้นข้างบน.
รกฟ้าน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Terminalia alata Heyne ex Roth ในวงศ์ Combretaceae ขึ้นตามป่าเต็งรัง เปลือกให้นํ้าฝาดสีแดงใช้ย้อมสี ใช้ทำยาได้, กอง ก็เรียก.
รกรากน. ภูมิลำเนาเดิม, บ้านเกิด, หลักแหล่ง, เช่น คุณมีรกรากอยู่ที่ไหน
รกรากเชื้อสาย.
รกร้างว. รกเพราะปล่อยทิ้งไว้ เช่น ที่รกร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placentaรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placentaรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
placenta, incarcerated; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, retained; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retained placenta; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated placenta; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta accretaรกงอกติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, adherentรกติดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adherent placentaรกติดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, stone; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Placentaรก [TU Subject Heading]
Placenta, Retainedรกค้าง [TU Subject Heading]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
Couvelaire Uterusรกลอกตัวก่อนกำหนดอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Feto-Placental Unitรกและทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Fetus Compressusรกและเยื่อหุ้มถูกกดมาก [การแพทย์]
placentaรก, บริเวณที่เนื้อเยื่อชั้นนอกของเอ็มบริโอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเจริญมาพบกับผนังมดลูกของแม่  เป็นที่แลกเปลี่ยนอาหารแก๊ส และของเสียระหว่างเอ็มบริโอและแม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insertio Velamentosaรกที่เกาะอยู่ที่มดลูกส่วนล่าง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รก[rok] (n) EN: placenta  FR: placenta [m]
รก[rok] (adj) EN: in desorder ; in a mess ; in a muddle  FR: en friche
รกชัฏ[rokchat] (adj) EN: overgrown ; dense ; impenetrable  FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu
รกแห้ง[rok haēng] (n, exp) EN: dried placenta

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
internal medicine(n) อายุรกรรม
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.
take in(vi) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterbirth(n) รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกรกเกิด
be out of order(idm) รก, See also: ไม่เป็นระเบียบ, Syn. be in
homeland(n) บ้านเกิด, See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Syn. fatherland, motherland
lumber with(phrv) ระเกะระกะไปด้วย, See also: รกไปด้วย
placenta(n) รกในครรภ์
rank(adj) รกทึบ, See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป, Syn. lush, luxuriant, overgrown
sloppy(adj) ยุ่งเหยิง, See also: รกรุงรัง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. disorderly, messy, untidy, Ant. neat, orderly, tidy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารกรกิน), Syn. moderate

English-Thai: Nontri Dictionary
abyss(n) เหว,อเวจี,นรก,ห้วง
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
afterbirth(n) รก
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Bau(n) |der| การก่อสร้าง, โยธา
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรก
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิ
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิ
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิ
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
denen(rel, pron) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
dennoch(konj) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
diesen(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, Syn. précipitation
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย, Syn. hors-d'oeuvre
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top