ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย้ายถิ่น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้ายถิ่น-, *ย้ายถิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้ายถิ่น(v) migrate, See also: emigrate, move, Syn. ย้ายที่อยู่, ย้ายถิ่นที่อยู่, Example: ผู้คนนับหมื่นๆ พากันย้ายถิ่นมาอยู่ในเมืองหลวง เพื่อแสวงหาวิถีทางใหม่ในการทำมาหากิน, Thai Definition: เปลี่ยนที่อยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
migrateย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
emigrateย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immigrateย้ายถิ่นเข้าประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้ายถิ่น[yāi thin] (v, exp) EN: migrate ; emigrate ; move  FR: migrer
ย้ายถิ่นฐาน[yāi thinthān] (v, exp) EN: migrate
ย้ายถิ่นที่อยู่[yāi thin thīyū] (v, exp) EN: migrate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immigrate(vi) อพยพ, See also: ย้ายถิ่นที่อยู่, ย้ายถิ่นฐาน, ย้ายไปตั้งรกรากที่ใหม่, Syn. migrate, resettle
migrate from(phrv) อพยพจาก, See also: ย้ายถิ่น ตามปกติ สัตว์
migrate to(phrv) ย้ายถิ่นไปยัง (สัตว์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emigration(เอมมะเกร'เชิน) n. การอพยพไปอยู่นอกประเทศหรือถิ่น,กลุ่มผู้อพยพ,การย้ายถิ่น
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart, whisk, flitter, flutter
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
migrant(ไม'เกรินทฺ) adj. ซึ่งอพยพหรือย้ายถิ่น n. ผู้อพยพไปอยู่ที่อื่น,สัตว์หรือสิ่งที่ย้ายถิ่น, Syn. migrating, migratory
migrate(ไม'เกรท) vi. อพยพ,ย้ายถิ่น,อยู่ไม่เป็นที่., See also: migrator n., Syn. journey, move
migration(ไมเกร'เชิน) n. การอพยพ,การย้ายถิ่น,กลุ่มผู้ย้ายถิ่น
migratory(ไม'กระทอ'รี,-โทรี) adj. ซึ่งย้ายถิ่น,ซึ่งอพยพ,ร่อนเร่,พเนจร, Syn. unsettled
transmigrate(แทรนซฺไม'เกรท) vi. อพยพข้ามถิ่น,อพยพเข้าประเทศ,อพยพ,ย้ายถิ่นฐาน (วิญญาณ) ,เกิดใหม่ในร่างใหม่,วัฎสงสาร., See also: transmigrator n. transmigratory, transmigrative adj.
transplant(v. แทรนซฺ'พลานทฺ,แทรนซฺพลานทฺ',n. แทรนซฺ'พลานท,แทรนซฺ'แพลนทฺ) vt.,n. (การ) ย้ายปลูก,ย้ายปะ,ย้ายปะตอน,ย้ายเพาะเลี้ยง,ย้าย,ย้ายถิ่น. สิ่งที่ถูกย้ายปลูก (ปะ,ปะตอน) ., See also: transplantable adj. transplantation n. transplanter adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
emigrate(vi) อพยพ,อพยพโยกย้าย,ย้ายถิ่น
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน,การอพยพโยกย้าย,การย้ายถิ่น
migrant(adj) ท่องเที่ยวไป,ซึ่งอพยพ,เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
migrant(n) ผู้อพยพ,ผู้ย้ายถิ่น,ผู้โยกย้าย
migrate(vi) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ย้ายถิ่น,โยกย้าย,อยู่ไม่เป็นที่
migration(n) การท่องเที่ยวไป,การอพยพ,การย้ายที่อยู่,การย้ายถิ่น
migratory(adj) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ซึ่งย้ายถิ่น,ร่อนเร่,พเนจร
transmigration(n) การอพยพออกนอกประเทศ,การสิงร่าง,การย้ายถิ่นฐาน
transplant(vt) โยกย้าย,ถ่ายเท,ย้ายถิ่น
transplantation(n) การโยกย้าย,การถ่ายเท,การย้ายถิ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
emigrateย้ายถิ่นฐาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
引っ越す[ひっこす, hikkosu] TH: ย้ายถิ่นฐาน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top