ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย้อย

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้อย-, *ย้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อย(v) droop, See also: hang down loosely, suspend, Syn. ห้อย, Example: รากไม้ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ, Thai Definition: ห้อยเป็นทางๆ ลงมา
ย้อย(v) drop, See also: trickle down, drip, stream down, Syn. ไหล, Example: เลือดยังไหลอาบใบหน้าย้อยเป็นสายลงมา, Thai Definition: ไหลเป็นทางยืดลงมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่อยก. ทำเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยโดยแยกจากส่วนใหญ่ เช่น ย่อยหิน
ย่อยทำให้ละลายจนซึมซาบได้ เช่น ย่อยอาหาร.
ย่อยว. เรียกส่วนน้อยที่แยกจากส่วนใหญ่ เช่น ส่วนย่อย กลุ่มย่อย, เบ็ดเตล็ด, ไม่สำคัญ, เช่น ข่าวย่อย, เรียกละครเรื่องสั้น ๆ ว่า ละครย่อย
ย่อยเรียกธนบัตรที่ราคาน้อยกว่าฉบับที่มีราคามาก ว่า ธนบัตรย่อย หรือ แบงก์ย่อย.
ย้อยก. ห้อยเป็นทางลงมา เช่น รากไทรย้อยลงมา พวงมะไฟห้อยย้อย, ห้อยลงมา เช่น รวงผึ้งย้อยลงมา ผมย้อยลงปรกหน้า, ไหลเป็นทางยืดลงมา เช่น น้ำมูกย้อย น้ำตาลย้อย, หยาดห้อยลงมาจวนจะหยด เช่น น้ำหมากย้อย น้ำตาย้อย
ย้อยคราบหินปูนที่ห้อยลงมาจากเพดานถ้ำหินปูน มีลักษณะเป็นท่อน เป็นกรวย หรือเป็นแผ่นม่าน เรียกว่า หินย้อย.
ย่อยข่าวก. หยิบยกเฉพาะประเด็นสำคัญของข่าวมากล่าว.
ย่อย่นก. ทำให้สั้น
ย่อย่นท้อถอย
ย่อย่นย่นย่อ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pendulousย้อย, ยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่อย[yǿi = yøi] (v) EN: digest  FR: digérer ; assimiler
ย่อย[yǿi = yøi] (v) EN: pulverize ; crush ; break into small parts  FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux
ย่อย[yǿi = yøi] (adj) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate  FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre
ย้อย[yøi] (v) EN: droop ; hang down loosely ; suspend  FR: pendre ; traîner
ย้อย[yøi] (v) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down  FR: dégoutter ; dégouliner
ย่อย่น[yøyon] (v) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease  FR: abréger ; condenser
ย่อยยับ[yǿiyap] (v) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs
ย่อยยับ[yǿiyap] (adv) EN: to pieces ; disastrously   FR: désastreusement
ย่อยอาหาร[yøi āhān] (v, exp) EN: digest food  FR: digérer la nourriture ; digérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop(vi) ตก, See also: ย้อย, หล่น, ลง, จม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
comos(โค'มอส) adj. มีขน,เป็นพู่ย้อย
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น, พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
flaggy(แฟลก'กี) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย
flipperty-floppertyadj. ห้อยย้อย,ลดต่ำลง,หย่อนยาน,หุบลง
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
pendant(เพน'เดินทฺ) n. สิ่งที่ห้อยย้อย,โครงแขวนตะเกียง,ธงสามเหลี่ยมหรือธงปลายเรียวบนเสา (เรือ), Syn. pendent
prolapse(โพรแลพซฺ') n. การหย่อนย้อย,การยื่นย้อย,ส่วนที่หย่อนย้อย.vi. หย่อนย้อย,ยื่นย้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
icicle(n) น้ำแข็งย้อย
lop(vi) ห้อย,ยาน,ย้อย
stalactite(n) หินย้อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top