ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืนนาน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืนนาน-, *ยืนนาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนนาน[ADV] for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your spear.เจ้าจงมีอายุยืนนาน 300 (2006)
Viva BuyMoria.ขอให้บายมอร์เรียมีอายุยืนนาน Chuck Versus the Fat Lady (2008)
It is here that the Heavenly Ministers gather to celebrate the longevity, and drink the Elixir of Immortality.ที่นั่นเอง พวกเหล่าขุนนางสวรรค์ มารวมตัวฉลองให้กับความยิ่งยืนนาน พร้อมกับดื่มยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
Um, how long were you standing there?นายมายืนนานรึยัง? Advanced Criminal Law (2009)
Vivian and Arthur, a love for all time. A love stronger than time! A love...วิเวียนและอาร์เธอร์ รักกันตลอดไป รักกันมั่นคยั่งยืนนาน รัก... Sweet Dreams (2009)
Long may he reign.ขอให้ท่านครองราชย์ยืนนาน Fire and Blood (2011)
Welcome, Your Highness.อายุยืนนาน ชั่วกาลนิรันดร์ The Four (2012)
After all, the greatest love stories are the ones that last forever.ในที่สุด เรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เป็นเรื่องราวที่ยืนนานตลอดไป Thanksgiving IV (2012)
Long may he reign!ทรงยิ่งยืนนาน Internment (2013)
I hope your reign is long and peaceful.ขอให้รัชสมัยของท่านยืนนานและสงบสุข The Lion and the Rose (2014)
Long may he reign!ขอจงครองราชย์ยืนนานFirst of His Name (2014)
Long may he reign!ขอจงครองราชย์ยืนนานFirst of His Name (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืนนาน[v.] (yeūnnān) EN: last ; endure   FR: durer
ยืนนาน[adv.] (yeūnnān) EN: for long ; enduringly ; lastingly   FR: durablement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on one's feet[PHRV] ยืนนานมาก, Syn. get to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)
outwear(เอาทฺ'แวร์) vt. สวมใส่ได้นานกว่า,ใช้ทนกว่า,มีชีวิตยืนนานกว่า,สวมจนเก่า,ใช้จนเก่า,สูญเสียกำลัง,ปล่อยเวลาผ่านไปด้วยความอดทน
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
viva(วี'วะ,วี'วา) interj. ขอให้มีอายุยืนนาน n. การตะโกนร้อง ?ขอให้มีอายุยืนนาน?
vivacious(วิเว'เชิส) adj. มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว,สนุกสนาน,มีชีวิตยืนนาน., See also: vivaciously adv. vivaciousness n.
vive(วิฟว) interj. fr. ขอให้มีชีวิตยืนนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
SHORT-short-lived(adj) มีอายุสั้น,ไม่ยืนนาน,ชั่วคราว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top