ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืดหยุ่น

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืดหยุ่น-, *ยืดหยุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืดหยุ่น(v) stretch, See also: expand, Ant. ตายตัว, Example: ลำตัวของไส้เดือนยืดหยุ่นได้, Thai Definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
ยืดหยุ่น(v) be flexible, See also: be elastic, be adjustable, Syn. ผ่อน, Ant. ตายตัว, Example: อาจารย์ท่านนี้เคร่งระเบียบมาก ไม่รู้จักยืดหยุ่น, Thai Definition: รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ไม่ตายตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืดหยุ่นว. ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
ยืดหยุ่นโดยปริยายหมายความว่า รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ไม่ตายตัว, อะลุ่มอล่วย, เปลี่ยนแปลงได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resilientยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elasticยืดหยุ่นได้,ยืดหยุ่น [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืดหยุ่น[yeūtyun] (v) EN: stretch ; expand
ยืดหยุ่น[yeūtyun] (adj) EN: elastic ; flexible  FR: élastique ; flexible
ยืดหยุ่นได้[yeūtyundāi] (adj) EN: flexible  FR: flexible

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend(vt) ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
flexible(adj) ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ยืดหยุ่น, ผ่อนสั้นผ่อนยาว, Syn. adaptable, adjustable, Ant. inflexible, unbending
limber(adj) งอได้, See also: ยืดหยุ่น, Syn. flexible, pliant
live(adj) ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด้งได้, Syn. elastic
pliable(adj) ยืดหยุ่น, See also: ดัดง่าย, งอได้, Syn. flexible
resilient(adj) ยืดหยุ่น, See also: ซึ่งยืดได้, ซึ่งเด้งหรือดีดกลับได้, Syn. elastic, flexible, springy, Ant. inflexible, stiff
soft(adj) ผ่อนปรน, See also: ยืดหยุ่นได้, ไม่เคร่งครัด, Syn. affectionate, considerate
springy(adj) ยืดหยุ่น, Syn. elastic, flexible
supple(adj) งอโค้งได้ง่าย, See also: ยืดหยุ่น, คัดงอง่าย, อ่อนนิ่ม, Syn. flexible, pliant, limber, lithe
tensible(adj) ยืดหยุ่นได้, See also: ยืดได้, ขยายได้, แผ่ออกได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
elastic(อิแลส'ทิค) adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้,เด้งได้,ไม่ตายตัว,ขึ้น ๆ ลง ๆ -n. ยางที่ยืดหยุ่น,วัตถุที่ยืดหยุ่น., See also: elastically adv. ดูelastic, Syn. pliant
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
inelastic(อินอิแลส'ทิค) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,ไม่พลิกแพลง,ไม่ยอม., See also: inelasticity n., Syn. inflexible
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility, inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm, Ant. flexible
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe, flexible
resilience(รีซิล'เยินซฺ) n. ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม,ความหดได้,ความยืดหยุ่น,ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ
rigid(ริจ'จิด) adj. แข็ง,ตายตัว,ไม่ยอม,ดื้อ,ไม่ยืดหยุ่น,เข้มงวด,กวดขัน, See also: rigidity, rigidness n. rigidly adv., Syn. hard, inflexible

English-Thai: Nontri Dictionary
elastic(adj) ยืดหดได้,ไม่ตายตัว,ยืดหยุ่นได้,เด้งได้,ขยายได้
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
flexibility(n) การบิดงอได้,การโค้งงอ,ความยืดหยุ่นได้
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
inflexible(adj) แข็ง,ยืดหยุ่นไม่ได้,ไม่อ่อน
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย
resilience(n) ความยืดหยุ่น
resilient(adj) คืนกลับ,ยืดหยุ่น,ฟื้นคืนสภาพ
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top