ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืด-, *ยืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืด(v) stretch, See also: expand, Syn. ยาน, Ant. หด, Example: อย่าดึงเสื้ออย่างนั้น เดี๋ยวยืดหมด, Thai Definition: ขยายตัวให้ยาวหรือกว้างออกไปได้
ยืด(v) extend, See also: lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand, Example: หากเราใช้ของอย่างทะนุถนอมก็จะสามารถยืดอายุของมันไปได้อีก, Thai Definition: ทำให้นานออกไป
ยืดอายุ(v) extend, See also: prolong, Syn. ต่ออายุ, Example: การควบคุมเอทธิลีนให้ถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดได้อย่างมาก
ยืดเวลา(v) prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai Definition: ทำให้นานออกไป
ยืดหยุ่น(v) stretch, See also: expand, Ant. ตายตัว, Example: ลำตัวของไส้เดือนยืดหยุ่นได้, Thai Definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
ยืดหยุ่น(v) be flexible, See also: be elastic, be adjustable, Syn. ผ่อน, Ant. ตายตัว, Example: อาจารย์ท่านนี้เคร่งระเบียบมาก ไม่รู้จักยืดหยุ่น, Thai Definition: รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ไม่ตายตัว
ยืดเยื้อ(v) be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืดก. ขยายตัวให้ยาวออกไปได้ เช่น ยางยืด ผ้ายืดออกไป, ขยายเวลาให้นานออกไป เช่น ยืดเวลา.
ยืดว. เรียกสิ่งที่ขยายตัวให้ยาวหรือกว้างออกไปเช่นนั้น เช่น เสื้อยืด กางเกงยืด
ยืดยาว เช่น น้ำลายไหลยืด
ยืดนาน, ยืนนาน, เช่น อยู่กันยืด.
ยืดตัวก. เจริญเติบโต (ใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ) เช่น เด็กกำลังยืดตัว.
ยืดยาดว. เสียเวลานาน, ชักช้า, เช่น ทำงานยืดยาด แต่งตัวยืดยาด.
ยืดยาวว. ยาวมาก เช่น พูดเสียยืดยาว พรรณนาสรรพคุณเสียยืดยาว.
ยืดหยุ่นว. ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
ยืดหยุ่นโดยปริยายหมายความว่า รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ไม่ตายตัว, อะลุ่มอล่วย, เปลี่ยนแปลงได้.
ยืดอกก. เบ่งอกแสดงให้เห็นความสง่าผ่าเผยเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elongateยืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resilientยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractileยืดหดได้ [การแพทย์]
Elasticยืดหยุ่นได้,ยืดหยุ่น [การแพทย์]
Extendยืด,เหยียดขยายออก,เหยียด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืด[yeūt] (v) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend  FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืด[yeūt] (adj) EN: elastic ; flexible  FR: élastique ; flexible
ยืดขยายทางรถไฟออก[yeūt khayāi thāng rotfai øk] (v, exp) EN: extend a railway  FR: prolonger une voie ferrée
ยืดขยายลานบินออกไป[yeūt khayāi lānbin øk pai] (v, exp) EN: prolong the runway of an airfield  FR: allonger la piste d'atterissage
ยืดขา[yeūt khā] (v, exp) EN: stretch one's legs  FR: allonger les jambes
ยืดยาด[yeūtyāt] (adv) EN: slowly
ยืดยาว[yeūtyāo] (v) EN: last long
ยืดยาว[yeūtyāo] (adj) FR: prolixe
ยืดหยุ่น[yeūtyun] (v) EN: stretch ; expand
ยืดหยุ่น[yeūtyun] (adj) EN: elastic ; flexible  FR: élastique ; flexible

English-Thai: Longdo Dictionary
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Syn. expandable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend(vt) ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
drag on(phrv) ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag out
drag out(phrv) ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag on
draw out(phrv) ยืดออกไป, Syn. pull out
defer(vt) ยืดเวลา, See also: เลื่อนออกไป, ถ่วงเวลา, เหนี่ยวรั้ง, Syn. delay, put off
deferred(adj) ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
diffuse(adj) (พูดหรือเขียน) เยิ่นเย้อ, See also: ยืดยาว, อ้อมค้อม, พูดน้ำท่วมทุ่ง, Syn. discursive, prolix, wordy
elastic(adj) ซึ่งยืดหยุ่น, See also: ยืดหดได้, ซึ่งไม่ตายตัว, Syn. flexible, spring, stretchy
expand(vi) แผ่ขยาย, See also: ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น, Syn. enlarge, extend
extend(vt) ทำให้ยืดออกไป, See also: ยืดเวลาออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live, Ant. evade
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
captor(แคพ'เทอะ) n. ผู้จับกุม,ผู้ยืดได้
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ ข้อมูล หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น Command + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด clipboard เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
crane(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั้นจั่นยกของหนัก,นกกระ-เรียน vt. เอาปั้นจั่นยกของขึ้นลง,ยืดคอ vi. ยืดคอ,ชะงัก, See also: cranelike, cranely adj.
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant

English-Thai: Nontri Dictionary
continue(vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ
continue(vt) ทำเรื่อยไป,ทำต่อไป,ทำให้ยืดออกไป
continuity(n) ความสืบเนื่อง,ความยืดเยื้อ,ความต่อเนื่อง
delay(vi, vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง
dilate(vt) พอง,ขยาย,ทำให้กว้างออก,ทำให้ยืดออก
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
eke(vt) เพิ่ม,ขยาย,ยืด
elastic(adj) ยืดหดได้,ไม่ตายตัว,ยืดหยุ่นได้,เด้งได้,ขยายได้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
伸ばす[のばす, nobasu] TH: ยืดเส้นยืดสาย  EN: to stretch (vt)
延びる[のびる, nobiru] TH: ยืดออกไป
延ばす[のばす, nobasu] TH: ยืดเวลาออกไป
長々[ながなが, naganaga] TH: ยืดยาว  EN: long

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top