ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยินยอม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยินยอม-, *ยินยอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยินยอม(v) consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai Definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยินยอมก. ยอม, ไม่ขัด, ตกลง, ชอบใจ, ตาม.
ยินยอมพร้อมใจก. เห็นด้วยร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
อนุญาตยินยอม ยอมให้, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ อนุญาติ [คำที่มักเขียนผิด]
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยินยอม[yinyøm] (v) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow  FR: consentir à ; acquiescer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accede(vi) เห็นด้วย, See also: ยินยอม, ยอมรับ, Syn. agree, consent
allow(vt) อนุญาต, See also: ยินยอม, ปล่อย, ยอม, Syn. permit, let, grant
allow to(phrv) ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน), See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up(phrv) ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), See also: ยอมให้, อนุญาตให้, Syn. permit up
bow before(phrv) ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow to
bow to(phrv) ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
consent to(phrv) อนุญาตให้, See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี, Syn. agree to
crawl to(phrv) ยอมสยบ, See also: ยินยอมตาม, รับใช้, ทำท่าประจบประแจง
decide on(phrv) ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
decide upon(phrv) ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(vi, vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง

German-Thai: Longdo Dictionary
zugeben(vi) |gab zu, hat zugegeben| ยอมรับว่าผิด, ยินยอม, ยอมรับ เช่น Ich muß zugeben, daß du viel besser kochen kannst als ich. ฉันต้องยอมรับว่าเธอสามารถทำอาหารได้ดีกว่าฉันมาก
erlauben(vt) |erlaubte, hat erlaubt, etw./jmdm. etw. zu tun| อนุญาต, ยินยอมให้ทำ เช่น Erlauben Sie mir Sie anzurufen? คุณอนุญาตให้ผมโทรไปหาคุณได้ไหมครับ, See also: A. verbieten
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, Syn. Konzession
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top