ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยินดี

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยินดี-, *ยินดี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยินดีก. ชอบใจ, ดีใจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยินดี[yindī] (v) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice
ยินดี[yindī] (adj) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous  FR: enchanté ; content ; ravi
ยินดีครับ/ค่ะ[yindī khrap/kha] (v, exp) EN: you're welcome
ยินดีด้วย[yindī dūay] (x) EN: congratulations  FR: félicitations !
ยินดีต้อนรับ[yindī tønrap] (x) EN: welcome !  FR: bienvenue ! ; ravi de vous accueillir
ยินดีต้อนรับสู่[yindī tønrap sū] (x) EN: welcome to  FR: bienvenue dans/sur
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ[yindī thī dai rūjak khun] (xp) EN: nice to meet you ; it's nice to meet you ; how do yo do ; it's a pleasure to meet you ; glad to meet you ; pleased to meet you  FR: enchanté de faire votre connaissance ; enchanté ; ravi de vous rencontrer
ยินดีมาก[yindī māk] (adj) EN: delighted
ยินดีรับบัตรเครดิต[yindī rap bat khrēdit] (n, exp) FR: carte de crédit acceptée [f]
ยินดีเหลือ[yindī leūa] (v, exp) FR: jubiler ; exulter

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ, See also: ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bask in(phrv) ยินดี, See also: ได้รับความรู้, ชื่นชอบ
be over the moon(idm) ลิงโลดใจ, See also: ยินดียิ่ง
clutch something to one's bosom(idm) ยอมรับอย่างกระตือรือร้น, See also: ยินดีต้อนรับ
delight in(phrv) ยินดีเรื่อง, See also: ดีใจในเรื่อง, Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
delight with(phrv) ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
do with(phrv) พอใจกับ, See also: ยินดีกับ
exult over(phrv) ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น, See also: ดีใจไปกับ, Syn. crow over
exult(vi) ดีใจ, See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี, Syn. delight, rejoice, revel
hug oneself(phrv) ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ
gleeful(adj) ร่าเริง, See also: ยินดี, เป็นสุข, Syn. happy, joyful, Ant. depressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging, Ant. uncooperative, selfish
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant, Ant. gloomy
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous

English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi, vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congratulationยินดี
welcome(n, vi, vt, adj, adv, p) ยินดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お目出度う[おめでとう, omedetou] (phrase) ยินดีด้วย, お目出度うございますยินดีด้วยครับ/ค่ะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] ยินดีที่ได้รู้จัก
ยินดีครับ[ฮิรากะนะ] (n, vi, vt) ยินดี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] TH: ยินดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Willkommen(n) |das| ยินดีต้อนรับ เช่น Willkommen in Deutschland! ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
gern(adj, adv) |lieber, am liebsten| ชอบ, ด้วยความเต็มใจ, ด้วยความยินดี
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน
mit Vergnügenด้วยความยินดี
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig
gönnen(vt) |gönnte, hat gegönnt, jmdm. etw.| ยินดีมีเมตตา, ยินดีที่คนอื่นมีความสุขความสำเร็จ เช่น Sie gönnte ihm den geschäftlichen Erfolg von Herzen.

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top