ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยาก

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาก-, *ยาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาก[V] be hard, See also: be difficult, be complicated, Ant. ง่าย, Example: ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีราคาแพง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์, Thai definition: ถ้าจะทำต้องพยายามอย่างมาก
ยากจน[V] be poor, See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent, Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: แม้ชาวชนบทบางคนจะยากจนก็ยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อ โดยเฉพาะการตักบาตรทำบุญทำทานแก่ศาสนา
ยากจน[ADJ] poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: คนไทยในชนบทในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ยากิน[N] oral drug, See also: oral medicine, Syn. ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน, Ant. ยาทา, Example: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน
ยากนาน[V] be poor, See also: be trouble, be difficult, be strenuous, be laborious, be hard, be arduous, be troublesome, , Syn. ลำบาก, ลำเค็ญ, Thai definition: ลำบากมาก
ยากไร้[ADJ] poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่ได้ทำให้รายได้กระจายตกไปถึงชนชั้นคนยากไร้เลย
ยากไร้[V] be poor, See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent, Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: เธอคอยให้กำลังใจในยามที่ต้องประสบความไม่แน่นอน ยากไร้ หรือผิดหวังในชีวิต
ยากเข็ญ[V] be difficult, See also: be hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, ยากลำบาก, Example: การที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางราชการตำรวจนั้นยากเข็ญมาก
ยากเข็ญ[ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ
ยากเข็ญ[ADV] in poverty, See also: in dire poverty, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: คุณยายมีชีวิตอยู่อย่างลำบากยากเข็ญเมื่อลูกหลานต่างพากันทอดทิ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยากน. ความลำบาก.
ยากว. ลำบาก เช่น พูดยาก, ไม่สะดวก เช่น ไปยาก มายาก, ไม่ง่าย เช่น ตอบยาก ทำยาก
ยากจน เช่น คนยาก, นิยมใช้เข้าคู่กันเป็น ยากจน
ยากขายตัวเป็นทาส.
ยากจนว. เข็ญใจ, ไร้ทรัพย์.
ยากนานก. ลำบากมาก.
ยากลางบ้านน. ยาเกร็ดที่ชาวบ้านเชื่อถือกันเอง.
ยากวาดน. ยาที่ใช้ป้ายบริเวณโคนลิ้นเด็กเล็ก ๆ แก้หละ ละออง ซาง.
ยากันยุงน. ยาที่จุดหรือทากันไม่ให้ยุงกัด.
ยากเย็นว. ลำบากมาก เช่น ได้มาด้วยความยากเย็น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respiratory stimulantยากระตุ้นการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, respiratoryยากระตุ้นการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, uterineยากระตุ้นมดลูก, ยาบีบมดลูก, ยาขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine stimulantยากระตุ้นมดลูก, ยาบีบมดลูก, ยาขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, central nervous system; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, CNS; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS stimulant; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system stimulant; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, diffusibleยากระตุ้นฤทธิ์สั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffusible stimulantยากระตุ้นฤทธิ์สั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yakuza ยากูซ่า [TU Subject Heading]
Anticonvulsantsยากันชัก [TU Subject Heading]
Appetite depressantsยากดความอยากอาหาร [TU Subject Heading]
Botanical pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากพืช [TU Subject Heading]
Herbicidesยากำจัดวัชพืช [TU Subject Heading]
Molluscicidesยากำจัดหอย [TU Subject Heading]
Natural pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in feedsยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in foodยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหาร [TU Subject Heading]
Pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes!ยากSmiles of a Summer Night (2007)
Yesยาก Dogtooth (2009)
Yeah- อยากสิ A561984 (2009)
I don't wanna go!หนูไม่อยากไป The Hose (2012)
- Perhaps I would.- อยากสิ Quite a Common Fairy (2013)
-How hard do ya scrub?วิธีการที่ยากไม่ขัด ya? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, sсrub good and hard It сan't be deniedตอนนี้สครับที่ดีและมันยากที่ ไม่สามารถปฏิเสธ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd like to danсe and taр my feetฉันอยากจะเต้นและแตะเท้า ของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-And she fell in love. -Was it hard to do?และเธอตกหลุมรัก มันเป็นเรื่อง ยากที่จะทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yeah, everyone. Look at Hannah, poor girl.อืม ทุกคน ดูอย่าง ฮันนาห์ สาวยากจนสิ The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; not so easy ; advanced   FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากจน[v.] (yākjon) EN: be poor ; be impoverished ; be needy ; be poverty-stricken ; be destitute ; be indigent   FR: être pauvre ; être indigent
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent   FR: pauvre ; misérable
ยากนิดหน่อย[X] (yāk nitnøi) FR: un peu difficile
ยากลางบ้าน[n. exp.] (yā klāngbān) EN: quack medicine   
ยากลำบาก[adj.] (yāklambāk) EN: hardship   
ยากวาด[n.] (yākwāt) EN: medicine used to swab the throat   
ยากันยุง [n. exp.] (yā kan yung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil   FR: insecticide qui tue les moustiques [m]
ยากเย็น[v.] (yākyen) EN: be very difficult ; be complicated ; be very hard   FR: être ardu ; être laborieux
ยากแค้น[adj.] (yākkhaēn) EN: poor ; poverty-stricken   FR: pauvre

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
trying(adj) ที่ยากลำบาก เช่น Those are real friends! That must have been very helpful to you during trying times.
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above[PREP] ยากเกินกว่า
abstruse[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, Syn. deep, recondite
ambitious[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามสูง
arduous[ADJ] ชัน, See also: ยากที่จะปีนได้, Syn. steep
arduous[ADJ] ยากลำบาก, See also: ยากเข็ญ, หนักหน่วง, เหน็ดเหนื่อย, Syn. laborious, hard
above someone's head[IDM] ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, See also: ฉลาดเกินกว่า (บางคน) จะเข้าถึง
barbiturate[N] ยากดประสาทชนิดหนึ่ง, Syn. soporific
be above one's head[IDM] ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, Syn. be over
be beyond[PHRV] ยากเกินไปสำหรับ(บางคน)เข้าใจหรือทำได้, See also: ยากที่จะทำได้
be beyond one's ken[IDM] ยากเกินกว่าจะเข้าใจหรือมีความรู้ในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
acataposisความยากในการกลืน
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aerography(แอรอก' กระฟี) n การเขียนบรรยากาศเกี่ยวกับอากาศหรือบรรยากาศ. -aerographer n., -aerographic adj.
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
難しい[むずかしい, muzukashii] (adj) ยาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貧乏[びんぼう, binbou] (n vt adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)
保存料[ほぞんりょう, hozonryou] (n) ยากันบูด, วัตถุกันเสีย
不可解[ふかかい, fukakai] ยากเกินจะเข้าใจได้, ราวกับปริศนา
得体の知れない[えたいのしれない, etainoshirenai] (adj ) ยากจะอ่านออก, ยากจะมองออก, ยากจะเข้าใจ, ไม่รู้ลึกตื้นหนาบาง

German-Thai: Longdo Dictionary
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch
möchtenยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
schwerยาก
kaum(adv) ยากที่จะ ตัวอย่าง kaum zu glauben-ยากที่จะเชื่อ, See also: schwerlich
schwierig(adj) ยาก ลำบาก, See also: schwer
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ

French-Thai: Longdo Dictionary
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top