ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยั่วยวน

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยั่วยวน-, *ยั่วยวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวน[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวนใจ[V] tempt, See also: entice, attract, allure, coax, lure, Syn. เย้ายวนใจ, ยั่วใจ, ล่อใจ, Example: ภาพนางแบบสาวช่างยั่วยวนใจผู้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆ, Thai definition: ชวนให้เพลิดเพลิน, ชวนให้หลงรัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยั่วยวนก. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกำเริบรักหรือเกิดความใคร่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seductive, manipulative.ยั่วยวน ล่อลวง Basic Instinct (1992)
Your earthly money holds no appeal to me.เงินของคุณไม่มีอำนาจยั่วยวนผม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
A difficult theorem could be like a symphony. It's very erotic.บทที่ยากๆ มันก็เหมือน บทเพลงมันยั่วยวนสุดๆ Good Will Hunting (1997)
Anita, when you wanted to seduce the guy in the mailroom, and you thought you couldn´t learn Spanish fast enough, who quizzed you on your verbs?อานีต้า.. เมื่อไหร่คุณจะยั่วยวนเขาในห้องเก็บของ ไหนเธอว่าภาษาสเปนยากนักไง Never Been Kissed (1999)
-To you, everything is erotic.- อย่างเธอน่ะ ยั่วยวนหมดนั่นแหละ Mona Lisa Smile (2003)
-Everything is erotic.- มันยั่วยวนจริงๆ นะ Mona Lisa Smile (2003)
I know it'll never happen, but if you flirt with Ji-hoon for even a second, you're dead.ฉันรู้ว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้หรอก แต่ถ้าเธอยั่วยวนจิฮุนอีกแม้แต่สักวินาทีเดียว เธอได้ตายแน่ My Tutor Friend (2003)
Your job was to tutor him, not seduce him.งานของเธอคือสอนเค้า\ไม่ใช่ยั่วยวนเค้า My Tutor Friend (2003)
Just a little nervous. But you're a little temptress, though, aren't you?แต่ก็ยั่วยวนใช่ย่อยนะ ว่าไหม? The Girl Next Door (2004)
Especially me I'm definitely pervert baitโดยเฉพาะฉันที่สวยยั่วยวนขนาดนี้ Swing Girls (2004)
What can I do to seduce him?ฉันจะยั่วยวนเค้าได้งัย? My Lovely Sam-Soon (2005)
Seduction is not a technique.การยั่วยวนไม่ใช่เทคนิค Art of Seduction (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยั่วยวน[v.] (yūayūan) EN: arouse desire ; tempt ; seduce   FR: séduire ; tenter
ยั่วยวน[adj.] (yūayūan) EN: enticing ; provocative ; sexy ; seductive   

English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allure[VT] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure[VI] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
coquet[VI] ยั่วยวน, Syn. flirt
influence[VT] ทำให้หลงเสน่ห์, See also: ยั่วยวน, Syn. provoke, induce, arouse
luscious[ADJ] ยั่วยวน (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ, Syn. voluptuous
gagging for it[SL] ยั่วยวน
seduce[VT] ยั่วยวน, See also: ล่อใจ, ดึงดูด, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ, Syn. lure, persuade, tempt, attract, allure
tempting[ADJ] ล่อใจ, See also: ยั่วยวน, Syn. appetizing, intriguing, rousing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
come-hitheradj. ซึ่งยั่วยวน,ซึ่งล่อลวง
coquet(โคเควท') vi. =coquette n. = coquette. adj. ยั่วสวาท,ยั่ว,พูดจาเกี้ยว,มีเสน่ห์ยั่วยวน, Syn. philander,flirt,dally
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
melodrama(เมล'ละดรา'มะ,-แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก,ละครเกินความจริง,ละครยั่วยวน
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
seductive(ซีดัค'ทิฟว) adj. ล่อใจ,ล่อลวง,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ, See also: seductively adv. seductiveness n., Syn. tempting
seductress(ซีดัค'ทรีส) n. หญิงผู้ยั่วยวนใจ,หญิงผู้ล่อลวง
tempt(เทมพฺทฺ) n. ล่อ,ยั่วใจ,ล่อใจ,ยั่วยวน,หยั่งเชิง,ทดสอบ,ล่อให้ทำชั่ว., See also: temptable adj.
tempting(เทมพฺ'ทิง) adj. ล่อใจ,ยั่วใจ,ยั่วยวน., See also: temptingly adv. temptingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์,ความยั่วยวน
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
incentive(adj) ชวนใจ,ยั่วยวน,ปลุกเร้า,กระตุ้น
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร,ที่ดูดดื่ม,ที่ยั่วยวนใจ
seductive(adj) ล่อใจ,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ
tempt(vt) ล่อ,ชวน,ยั่วยวน,หยั่งเชิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top